A nyugalomhoz vezető út

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.

Jn 14,1

A Bibliában sokan voltak nyugtalanok: Fáraó, Jób, Dávid, próféták, sareptai özvegy, tanítványok, Pál stb. mind átélték a nyugtalanság mély és olykor sok évig tartó szintjeit. A nyugtalanság mindig problémákat hordoz, mert az Ördög ellenünk való esélye. Mindemellett a nyugtalanság lehet: pozitív (pl. megszentelődésünkért, az üdvösségért, gyermekünkért, teljesítményünkért) vagy negatív (pl. kishitűség, gyanakvás, ellenségkép, oktalan halálfélelem).

A nyugtalanság okozói lehetnek: Ismeretlen helyzetbe jutás – Kapcsolataink változása, gyász, harag, egzisztenciális krízis miatt, – Teljesítmény krízis –  Korábbi biztonság elvesztése – Ifjúkori önállósulási krízis – Szerepbetöltési félelem – Démoni jelenlét, környezet – Egyéni vagy csoportos kudarc – Végzetes sorskép –  Helyzetmegoldási eszköztelenség – Jövőképi károsodás – Lelki dimenzióink sorvadása – Kisszerűségi érzés stb.

A nyugtalanság hibás kezelése: Tagadás – Elnyomás munkával, zajjal, élvezetekkel – Nem törődés a nyugtalanító okok létével – Ál-személyiség, az ún. nyugis álarc kialakítás, viselés…

A nyugtalanság helyes kezelése: A bizakodó, problémaátadó hit, már kezelése a nyugtalanságnak. Ezt a hitet Jézus tanítja leghitelesebben. Az imádság az harangkötél, amely fent Isten trónjánál kéri a segítséget.Helyzetünkre vonatkozó igei tájékozódás, igei példák keresése, megfigyelése. Ez egyben helyzetünkhöz több látószögnyerés, ami megakadályozza a problémába, nyugtalanságba beleragadást. Kilépési vágyunk ébresztése, ápolása Zsolt 55,7 Kognitív barangolás életünkben: A nyugtalanságot mi okozza? Mi magunk? Öröklés? Környezet? Rossz szellemi táplálék? Rossz kapcsolatok? Tragikus események, fenyegető körülmények? Változtatni az életvezetésen. Bizonyos életvitel állandósíthat nyugtalanító tényeket. A változás készsége már ígéretes. Erősödni az Úrban, mint ahogy Dávid megerősítette magát a nehéz helyzetében. 1Sám 30:6 Ef 5:18, 6:10. Erősítő barátok keresése. Kapcsolati háló, ami megtarthat a krízisben. Pozitív és dinamikus istenképi viszonyba lépni, mert könnyen statikussá válik az istenképünk, s így végzetessé válhat a pillanatnyi sors-helyzetünk. Megvívás a nyugtalanító okokkal, tényekkel. Nem lenne ma keresztyén misszió, ha Pál nem vívott volna meg Elimással, a jósnőben lévő lélekkel, személyes próbatételeivel. Kikerülés megtanulása. Mindannak, ami okozza a nyugtalanságot – ha lehet. 1Tim 6:11.

Dávid tanácsa: önnevelés. Zsolt 4,5b Gondolkozzatok el fekvőhelyeteken, és csillapodjatok le! Zsolt 37: Tégy le – hagyd – ne légy Jeremiás tanácsa: jó úton járás. Jézus tanácsa: tanuljátok meg tőlem… és nyugalmat találtok lelketeknek. Jakab tanácsa: békeirányú kapcsolatművelés Jk 3,13-18.

Végül egy ázsiai elmélkedő tanácsai: Ne kritizálj – Légy alázatos – Felejts, bocsáss meg – Ne vágyj földieket – Ne légy féltékeny – Ne hasonlítgass – Tisztulj meg – Légy önálló – Cselekedj jót – Segíts másokon – Adj békét másoknak, ne vitázz – Ne légy elváró – Csendesség legyen benned… és nyugodt lesz az életed.

Katona László

2020. március 30.

Oszd meg másokkal!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email