Aktív várakozás

„Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: »Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét… Ellenben erőt kaptok amikor eljön hozzátok a Szentlélek és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.«”

ApCsel 1,4.8

Az Úr Jézus mennybemenetelekor megkezdődött valami, ami végigkíséri a keresztyénség életét ezen a földön. Megkezdődött egy olyan várakozás, amelynek a tartalmát és végcélját a tanítványok még nem értették meg gondolkodásuk fizikai, földi korlátozottsága miatt. A feltámadt Mesterük által kért várakozás ideje és a Szentlélekkel való betöltekezés kellett ahhoz, hogy megértsék, Isten királysága nem földhöz kötött, hanem szellemi valóság. Az első lépésük azonban nagyon helyénvaló volt. Engedelmeskedtek a Mester felszólításának és várakoztak Jeruzsálemben. A várakozásuk formája és tartalma pedig nagyon megszívlelendő:

  • nem volt passzív a várakozás. Így olvassuk: „ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban…”
  • gondoskodtak az áruló Júdás miatt megcsonkult tanítványi kör kiegészüléséről.

Az aktív, imádság által kísért várakozás következménye pedig akkor is és azóta is az ígéret(ek) beteljesülése. Tíznapi, imádságban, szellemi egységben, – a mindennapi feladatokról sem elfeledkezve – eltöltött idő után pedig bekövetkezett az Úr Jézus által megígért Szentlélek kitöltetése az engedelmesen várakozó tanítványokra. Akik ezt követően alkalmassá és képessé váltak arra, hogy megkezdjék annak a misszióparancsnak teljesítését, amit az Ő Uruktól kaptak.

Az elmúlt hónapokban, hetekben, napokban világszerte várakozásra „ítéltetett” a keresztyének közössége. Vajon milyen volt ez a várakozás; aktív, vagy passzív? Reményteljes, vagy kétségbeesett? Félelemmel mérgezett vagy bizalommal teljes?  A misszióparancs megvalósítására való erőgyűjtés ideje, vagy a mindennapi gondok által leuralt időszak? Többet imádkoztunk, több időt fordítottunk-e igetanulmányozásra? Megannyi kérdés, amire minden testvérünk maga kell, hogy megadja a választ.

Az első tanítványok tíznapos várakozási időszakának példája azt tanítja, hogy a helyesen eltöltött várakozási idő nem haszontalan időtöltés.  A várakozás vége annak az erőnek a megérkezése lesz, amely a tevékeny korszak lehetőségének elérkezésekor tettre kész, aktív, elkötelezett, az Ura parancsát megvalósítani kész tanítvány rendelkezésére áll majd küldetése teljesítéséhez. Ilyen tanítványokként várjuk-e a jelenlegi korlátozások megszűnését? Bárcsak az elmúlt hónapok az erőgyűjtés idejeként szolgálhatott volna a hívők közössége számára ahhoz, hogy az evangélium eljusson a „föld végső határáig”. Imádkozzunk azért, hogy gyülekezetünk s benne mi a gyülekezet tagjai, Isten Szentlelkének erejét használva lehessünk részesei az Úr Jézus parancsa megvalósulásának! Ámen        

Dr. Szűcs Zoltán

2020. május 23.

Oszd meg másokkal!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email