Koronavírus és Krisztus

2020. márciusa óta mindannyiunk életét gyökeresen megváltoztatta a koronavírus-járvány. John Piper legfrissebb könyvében arra a kérdésre keresi és adja meg a választ, mit is kezdjünk ezzel a helyzettel. Biztos, szilárd alapra van szükségünk ebben a helyzetben. Olvasásra ajánlott! A „Koronavírus és Krisztus” könyv az Evangéliumi Kiadó honlapjáról ingyenesen letölthető. http://www.evangeliumikiado.hu/john_piper/index.html

Hálaadás

Hála, hogy életre hívtál, Neveltél, s megszólítottál. Szent Fiadat nekem adtad, Gyarló lelkem elfogadtad. Fület adtál, hogy halljalak, Szemeket, hogy láthassalak. Kezeket, hogy tegyek-vegyek, Napokat, hogy növekedjek. Erőt, időt, vidámságot, Imádságra kiváltságot, Üdvre váró reménységet Tőled kaptam. Hála Néked! S ha volt bánat, könnyhullatás, Nehézség, szorongattatás, Tudom, azt is Te engedted. Áldott legyen érte Neved! … Olvass tovább

„Földönkívüli” segítség

„Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért.” (Róm 8,26-27) Különleges lehetősége az embernek az imádság. Ezen keresztül tarthatjuk a … Olvass tovább

Hamarosan kiderül, ki kivel van

Lázár Ervin A hétfejű tündér című meséjének hőse egy nap elindul Csodaországba, hogy megölje azt a hétfejű szörnyet, aki őt olyan csúnyává varázsolta. Rosszindulatú tanácsadója ülteti fülébe a bogarat. Amikor megtalálja a hétfejűt, elkezdi lenyisszantani hét fejét. Egyenként. Amikor már csak az utolsó feje marad meg, a szörny elkapja főhősünket. „De akkor, jaj, elkapott! Szorosan … Olvass tovább

Misszionárius kerestetik!

Nem én mondom, Jézus. “Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba.” Ráadásul ott a felszólító módnál is erősebb kijelentő mód: “…ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” Baptista hívő emberként … Olvass tovább

Múlt és jövő

Isten sokféleképpen szól hozzánk. Az a kérdés, meghalljuk-e a hangját és engedelmesek leszünk-e azt elfogadni. Ő szól igéje által, ének szavai által, testvéreken keresztül. Hozzám is szólt az imaházban, amikor énekeltük az egyik éneket, és az ének utolsó mondatát, amely így hangzik: “Múltad Övé, új életért jöjj, és add át szívedet.” Azonnal megfogalmazódott bennem, hogy … Olvass tovább

Mert megjelent az élet

„Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk.” (1Jn 2,1) A mai tudósokat még mindig nagyon foglalkoztatja az a gondolat, hogy az élet hogyan alakulhatott ki ezen a bolygón. Isten igéjével szemben természetesen más elképzeléseik … Olvass tovább

Az Ó- és Újév határánál

„Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled.” (Zsolt 103,2) Az év végéhez közeledve alig van ember, akit az évforduló közelsége ne ejtene gondolkodóba. Az esztendők jönnek, múlnak, és ez arra emlékeztet, hogy életünk ideje véges. Amikor e pár sort írom, én is visszaemlékezem a múló esztendőre. Hála tölti el a … Olvass tovább

De legjobb otthon

36Jézus így felelt: Az én országom nem e világból való: ha ebből a világból való volna, az én szolgáim harcolnának, hogy ne jussak a zsidók kezére. De az én országom nem innen való. 37Pilátus ezt mondta neki: Akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt: Te mondod, hogy király vagyok. János evangéliuma 18. rész Miért … Olvass tovább

Mit hoz a holnap?

13Most tehát, akik azt mondjátok: „Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk”, 14azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. 15Inkább ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja, akkor élünk, és ezt vagy azt … Olvass tovább