Örök hűséggel irgalmazok neked

Isten megengedő akaratából nekem is találkozni kellett a koronavírussal. A betegség lefolyása nem különbözött egy „átlagos” megfázásos tünetegyüttestől: torokkaparás, arcüregi panaszok, köhécselés, hőemelkedés… mindegyik kezelhető volt a szokott és bevált gyógyszerekkel, módszerekkel. Miután a tüneteim megszűntek, beszéltem az orvossal, és tulajdonképpen megkaptam az engedélyt, hogy újra közösségbe mehessek. De ugyanennek a napnak az estéjén elkezdett … Read more

Felkészülni az örömhírre

Régóta foglalkoztat egy ellentmondás, amit bárki megtapasztalhat hívő élete során. A Szentírás az evangéliumok legelejétől hangsúlyozza, hogy Jézus az a Szó (Ige), amelyre a világ vár. Az Újszövetség szintén ezt visszhangozza az apostoli levelekben. Sőt, már az ószövetségi próféciák is mind Őt, a Messiás személyét mutatják fel megoldásként az ember problémáira. De számtalan mai missziós … Read more

Hatvan év

Egyike voltam azoknak, akik 1961. augusztus első vasárnapján ott álltak a nagydobosi imaház bemerítő medencéjénél, és gyerekfejjel, de mégis meggyőződéssel vállaltam a bemerítkezésben megnyilvánuló tanúságtételt. Visszatekintve az elmúlt 60 évre érdemesnek tartom megosztani a következő összegző gondolatokat az olvasókkal. A szülői házban megismert hitvalló életvitel, valamint a gyülekezetben gyerekfejjel is megismert és elfogadott igazságok egy … Read more

Megérkezés

Napokon belül két fiatal tesz majd hitéről vallást, és vállalja a bemerítést a Nagyvarsányi Baptista Gyülekezetben. Ezzel formailag is kiábrázolják azt a belső lelki folyamatot, miszerint saját maguk helyett Isten szavában bíznak, és erre a bizalomra építik egész életüket. A bemerítkezéssel azt is üzenik, megérkeztek Istenhez, az atyai házhoz. Ugyanakkor útra is kelnek, hogy együtt … Read more

Istennel az oldalamon

Életembe a koronavírus váratlanul és hirtelenül lépett be. Fiatalon, erőm teljében teltek a hétköznapjaim, a válsághelyzet alatt is tudtam dolgozni, edzeni, szórakozni, tulajdonképpen nem éreztem nagyobb változást az életemben. Amíg egyik nap arra lettem figyelmes, hogy egyre gyengébb vagyok, nehéz a légzés, a koronavírus tipikus tünetei jelentek meg rajtam. Még aznap ágynak estem magas lázzal, … Read more

Pünkösd Nagyvarsányban

„Emlékezzetek meg a ti előljáróitokról, a kik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életök végére, kövessétek hitöket. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.”Zsid 13,7-8 A nagyvarsányi gyülekezet lelki neveltje vagyok. Itt láttam meg a napvilágot – lelkileg. Velük ünnepeltem az első pünkösdömet, s láttam az övékét is. Péter apostollal mondom:„…nem … Read more

A gyermeki hit is lehet bizonyságtevő

Gyermekkoromtól kezdve nagyon szerettem imaházba járni (Nagyvarsányban), és vasárnapi iskolába is. Mindég nagyon szerettem a feladatokat, és amit meg kellett tanulni. Az énekkarnak is tagja voltam, azt is nagyon szerettem. Én olyan gyerek hittel szeretnék élni most, mint akkor volt. Egyszer elmentünk egy nagynénémet meglátogatni. Nagyon beteg volt. Leborultunk érte imádkozni édesanyámmal, és én hallottam … Read more

Nincs több edény!

“Aki kéréseink és gondolataink mértékén felül is képes mindent bőségesen megtenni az ő bennünk munkálkodó ereje szerint…”(Ef 3,20) “Bárcsak előrelátóbb lettem volna!” – gondolhatta az asszony, amikor a házában csodálatos módon megszaporított olajnak csak az üres edények száma szabott határt. Pedig a próféta figyelmeztette, hogy amikor a szomszédjaitól kér, ne keveset kérjen. De amit kapott, … Read more

Imaházmegnyitás Nagyvarsányban

Május 8-án volt a jelenleg is használatban álló imaház megnyitásának 72. évfordulója. Ennek apropóján olvashatjuk a megnyitásról szóló híradást. Szolgálja az épület ma is Isten dicsőségét, legyen az a hely, ahol a mindenkori istent-keresők megtalálják Istent, és egymást! Hatalmas testvéri sereg gyűlt egybe a nyíri lankákról május 8-án Nagyvarsányba, ahol testvéreink példás áldozatkészségéből szép új … Read more

A családban rejlő kincsek

Mivel (a szüleim) mind a ketten befogadták Jézust a szívükbe, a frigyláda bekerült a házunkba, és megáldotta otthonunkat az Úr. Igaz, a család minden tagjának ki kellett vennie a részét a munkából. Még alig voltam 8-9 éves, mikor hat-nyolc km távolságra vittem az ebédet két kézben a birtokon dolgozó testvéreimnek. Sokszor kis gyalogúton, búzatáblákon, kukoricáson … Read more