Az orgonaépítés története

Az orgonaépítés gondolata a hatvanas évek közepére nyúlik vissza. Már akkor jelentkezett néhány testvérben az orgona utáni vágy, de szűkös anyagi helyzetünk miatta megvalósítás váratott magára.

1982-ben értesültünk arról, hogy a mándi reformátusok eladják a kis, pozitív orgonájukat, amely eléggé leromlott állapotban volt. Megvásároltuk, majd Szabó Árpád orgonajavító mester felújította számunkra. Azonban hamar meggyőződtünk róla, hogy az elvárt igényeinket nem elégíti ki. 1984-ben Villányból egy szétszedett, szintén 4 regiszteres, pneumatikus rendszerű orgonát vásároltunk. Mivel a két orgona rendszere eltért (pneumatikus és mechanikus), ezért az összeszerelés nem volt kivitelezhető. Ekkor mindkettő értékesítéséről döntöttünk.

1985-ben határozott úgy a gyülekezet, hogy építtet egy új orgonát. Az első szerződés szerint már az 1989-es jubileumi ünnepélyre már készen kellett volna lennie. Ám a mester betegsége miatt, az építés nem haladt. Közben minőségi problémák is jelentkeztek a már elkészített részeket illetően. Más mestert kellett keresni. Testvéri kapcsolatok révén jutottunk el Paulus Frigyes orgonaépítő mesterhez. Sok munkája mellett elvállalta, hogy ezt az orgonát is megépíti. Félkész állapotban átszállítottuk hozzá a már meglévő alkatrészeket.

Munkájuk eredményeképpen 1997 őszére elkészült az új, mechanikus rendszerű, 18 regiszteres, 2 manuálos orgonánk. Akkor még két nyelvsípsor hiányzott belőle, amit azóta megcsináltattunk, és hozzáépítettünk. A második manuál sípsorai redőnyszekrényben vannak. Összesen 1220 sípja van már az orgonánknak.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy az orgonaépítés nehézségein átvezetett bennünket. Megadta hozzá az anyagiakat, az adakozó gyülekezet áldozathozatalából.  Hálásak vagyunk az orgona építőjének, aki jó minőségben, ismeretünk szerint a Baptista Egyház első új, mechanikus orgonáját nekünk felépítette. Ünnepélyes használatba vétele, 1997 október 4-5-én volt, amikor Beharka Pál. orgonaművész szólaltatta meg az orgona szép hangjait.

 Soli Deo Gloria!