Mit hoz a holnap?

13Most tehát, akik azt mondjátok: „Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk”, 14azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. 15Inkább ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja, akkor élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. 

Jakab 4,13-15

Jakab apostol az alázat és a gőg ellentétpárok taglalásába ágyazva írja a fent említett sorokat. Isten legalább egyszer – globális szinten – már megintette ebben a témakörben az emberiséget. Bábel tornyának történetében részletesen olvashatunk erről (1Móz 11,1-9). Akkor a föld népességének szétszélesztésével, napjainkban a föld népességének helyben tartásával, a helyzet uralhatatlan tényével akar bennünket jó belátásra, alázatra hívni.

Talán nem elbizakodottság feltételezni korunkról, hogy terveiből, számításaiból kihagyja az Istent. Sokszor még csak névlegesen sem jelenik meg Isten a népek gondolkodásmódjában. És ha névleg meg is jelenik, akkor is kérdés: mennyire számol valóban egy nép, egy közösség, egy régió, egy család Isten mindenhatóságával, gondolataival, akaratával… Most tanulhatjuk ezt. „azt sem tudjátok, mit hoz a holnap”. Az én generációm ezt még nem igazán élte át. Idősebb, sokat látott emberek (1956, világháborúk, stb.) már ismerhetik ezt az élményt.

Istenre utaltságunkat a naponta tapasztalható elővigyázatossági intézkedések láttán még jobban elmélyíthetjük. Bizonyára nem csak bennem fogalmazódik meg számos olyan kérdés a vírusfertőzés terjedésével, annak gazagasági hatásaival, a gyülekezetek, hívő közösségek kapcsolattartásával, stb. kapcsolatban, amelyre nem tudunk választ adni. Ez nem feltétlenül baj. Isten néha ilyen helyzetek elé állít bennünket. Csak most úgy nagyjából egyszerre, mindenkit. Vajon tanulunk-e belőle? Megfogalmazódik-e a hálaadás és a dicsőítés annak nyomán, hogy mi nem tudjuk ezekre a kérdésekre a választ, de Ő igen?!

Végezetül Ezékiel próféta tapasztalása jut eszembe. Isten elviszi őt egy csontokkal teli völgybe, és megkérdezi tőle: „Emberfia! Életre kelnek-e még ezek a csontok?” Elbizakodottságra abszolút nem, de még halvány reménységre sem adnak okot a száraz csontok. Ezékiel válasza azonban többet rejt magában, mint emberi logika. Nem azt mondja, hogy: nem. Válasza egyszerre alázatos, és egyszerre Isten hatalmát elismerő, nevét dicsőítő. „Én így feleltem: Ó, Uram, URam, te tudod!” (Ezékiel 37,3) A mi holnapunkra, következő heteinkre is Ő tudja a választ. És ez a hívőknek, az Ő gyermekeinek elég.

Adjunk ma hálát azért, mert a mi Istenünk a „nincs más Isten”, kérjünk bocsánatot azért, ha mostanában erről megfeledkeztünk, és hódoljunk előtte!

Ámen

2020. március 17.

Oszd meg másokkal!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email