Bibliai esettanulmány: Ruth 1,6-18

Bibliai esettanulmány: Ruth 1: 6-18.


Meghalt a családfő Elimelek, neve jelentése = Istenem királyom, meghalt, Kiljon = tüdővészes, Mahlon = Beteges nevű két fiú is, így Naómi = Kedvesem, Szépségem, Orpa = Makacs, Kemény, valamint Ruth = Barátnő, Felüdítő nő nevű asszonyok is özvegyek lettek.


De megjött a kenyér híre Júda felől, ami Isten kegyelmének kiáradását, bocsánatát is jelezte, bár nem tudunk a bírák korában jelentős nemzeti vagy törzsi bűnbánatról. E fogalom, hogy „megelőző kegyelem” nem ismeretlen előttünk, a Golgotán is ez áradt ki – de ez nem ment fel senkit sem a megtérés és hűség feladata alól.

Amikor világbajok vannak, akkor a népek egymásra vannak utalva. Ami nincs Júdában, az most van Moáb földjén, de amikor Isten gyermeke a világ szellemi területén van, az anyagi nyereség mellett veszedelmet is talál.

Helyesen gondolkodott Naómi, mert egyénileg megvigasztalódni, családban újjá épülni a világ javaival nem tud a lélek, mert ehhez azonos lelkű, hitű emberek, rokonok, barátok áldásos közössége lelki hálója kell. Ezért mi is becsüljük meg a hívő közösségünket, legyünk azzal a szeretet frigyében, és ne csodálkozzunk, ha a világban élve, vele táplálkozva, többnyire csak depressziósak, ingerültek, nyugtalanok, és agresszívak vagyunk. Volt kenyér Moábban, de a betlehemi kenyér már sokkal vonzóbb a három özvegynek. Miért? Mert a moábi kenyér bálványokkal jár együtt – a bálványok pedig csak szórakoztatnak – de a hívők kenyere Isten kegyelmével, Isten ismeretével, a hit és ön-őrzés harcával jár – aminek gyümölcse a lelki intelligencia, a hitközösség és a mennyben pedig örök élet.

Elimelek neve hitvallás Isten mellett, így ő nem hithagyóként ment Moábba családjával, hanem ő megijedt a fennálló éhínségtől. Naómi szavaiban sem hallunk Isten iránti hűtlenséget beismerő nyilatkozatot, hanem csak 13v: „elért engem az Úr keze.” 21v: 1 „Egész családommal mentem el, és kifosztottan hozott vissza az ÚR. Miért hívnátok engem Naominak, hiszen megalázott engem az ÚR, és bajba döntött a Mindenható.” Ne gondoljuk, hogy e család hűtlen volt Istenhez, hanem ismerjük fel, hogy megélhetési félelem vett erőt rajtuk, és ez vitte őket pogány területre. Jézus nem véletlenül mondta, hogy „vigyázzatok, hogy meg ne nehezedjék a ti szívetek a megélhetési gondok miatt…..”

Valamint Ruth hitvallása is – ami az ószövetség legszebb hitvallása – arra mutat rá, hogy e zsidó család nem lett bálványozóvá, hiszem akkor Ruth hogyan látta volna meg, és hogyan keletkezett volna szívében vonzalom a zsidók istene iránt? Naómi hitében, sorshordozásában meglátta az igaz Istent – míg saját korábbi vallásában egyáltalán nem látott szívben lakó, szívet felkaroló istent!

Összegző gondolatok:

  1. Amikor Isten a világ felett ítél, akkor előfordul, hogy az abban élő népe is szenvedi azt.
  2. Naómi sorsa, kicsiben jóbi sors, ami velünk is előfordulhat – fogadjuk azt mi is Jób hitével, Naóminak a szent föld felé fordulásával!
  3. Ha földi javaink bizonytalannak tűnnek, ne engedjük, hogy a kísértő félelembe, világba kergesse gondolatainkat, jövőképünket, hanem bízzunk a gondviselő Atyában, aki tud minden hiányukról.
  4. Legyünk tudatában, hogy életünkből olvasnak az emberek. Istenről, hitünk valódiságáról, istenkapcsolatunk mélységéről életünk egyfajta levél, aminek olvasata Istenhez vezetheti embertársainkat!
  5. Orpa kulturálisan és csak familiárisan gondolkodva élt e családban, Ruth pedig a lélek világában a hit ösvényét fürkészve. Ezért Orpa maradt is a kultúrájában, Ruth azonban megtalálta az Utat, így az Igazságot és Életet is, vagyis az egyetlen igaz Istent. Mert a hitben való élet, gondolkodás messze több, mint vallásos kultúra, vallásos csoportidentitásban való élet.
  6. A bibliai Isten iránti hit és engedelmesség erősít meg a testi, lelki életút legradikálisabb módosítására, amelynek az örökélet felől nézve, semmilyen más vallásosság nem alternatívája.

Segítsen az Úr mindnyájunkat Ruth bizonyságtétele szerint élni. Kalász

Oszd meg másokkal!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email