C.H. Spurgeon – A Te szavadra
– áhítatok minden napra –

Szíves szeretettel ajánlom kedves Testvéreim figyelmébe ezt az áhítatos könyvet.

Mindennapi lelki olvasmánynak javaslom ezzel az imádsággal: „Szólj Uram, mert hallja a te szolgád.”

Kérjük és fogadjuk el naponta Úr Jézus Krisztusunktól személyes üzenetét. És kérjük azt is, hogy támogasson bennünket az engedelmesség Lelkével, hogy a megértett Ige szerint cselekedjünk állhatatosan Isten dicsőségére és felebarátaink javára.

C.H. Spurgeon Isten áldott embereként hűségesen hirdette és megélte Isten Igéjét. Isten Szentlelke munkájára nagyon sokan újjászülettek és átadott életükkel szolgálták Megváltónkat.

Kérem feltámadott, élő Úr Jézus Krisztusunkat, ösztönözze e könyv felhasználásával is sok embertársam megtérését és lelki megújulását.

Kérjük ezt mi is valamennyien Őtőle, aki azt ígérte: „Légy hű mindhalálig és neked adom az élet koronáját.”

Hangsúlyozni kívánom itt is Borzási Sándor testvérem gondos lektori segítségét.

A teljes áhítatoskönyv megtekinthető és letölthető erről a helyről: mek.oszk.hu/21700/21701/

Dr. Pótor Imre – a kötet fordítója
református lelkipásztor

Oszd meg másokkal!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email