Nagypénteki áhítat

„Azt, aki Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megölétek:Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván, mivelhogy lehetetlen volt néki attól fogva tartania.”ApCsel 2,23-24 Az első hivatalos prédikációból, Pétertől olvashattuk ezeket az igéket. Jellegzetessége, hogy összekapcsolja a nagypénteki és a húsvéti eseményt, amit nekünk is összekapcsolva kell látnunk, mai … Olvass tovább

(Ne) tarts távolságot!

„Történt abban az időben, hogy Júda elvált testvéreitől, és csatlakozott egy adullámi emberhez, akinek Hírá volt a neve.”1Móz 38,1 „Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izmáeliektől, akik odavitték, egy egyiptomi ember: Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka.”1Móz 39,1 Mózes első könyvének 38. és 39. fejezete Jákób két fiáról szól: az egyik Júda, a … Olvass tovább

Merjünk kérni!

1Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa: „Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait. …5Azután így szólt hozzájuk: „Ki az közületek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki: Barátom, adj nekem kölcsön három kenyeret, 6mert útról érkezett egy barátom, és … Olvass tovább

Teljes odaadás!

12Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. 13Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, 14de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott … Olvass tovább

Tartsd a célt!

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a … Olvass tovább

A BETLEHEMI CSILLAG(OK)
Avagy: a betlehemi csillag egyik lehetséges magyarázata

A Jézus születéséről szóló történetben olvashatunk egy érdekes égi jelenségről, „csillagról” melynek az volt a szerepe, hogy távoli földről elvezessen valakiket Jézushoz. Számtalan lehetséges magyarázat van arra, hogy ez miféle jelenség lehetett. Ebben az írásban az általam legvalószínűbbnek tartott magyarázatról lesz szó, melynek aktualitását egy 2020. december 21-én bekövetkező csillagászati jelenség adja. E rövid írás … Olvass tovább

Mi mozgat: a van vagy a nincs?

1Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelki emberekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint Krisztusban kiskorúakhoz. 2Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt még most sem bírjátok el, 3mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irigység és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e? … Olvass tovább

Gyengeségeinkben is örvendezni

7Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak: …14Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. 15Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. 16Ezért tehát nem csüggedünk. … Olvass tovább

Életünk biztos oszlopai

„Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az ÚR beszéde megmarad örökké.1Pt 1,24-25 „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.”Zsid 13,8 Életünk tele van változással. Változunk mi magunk, változik a környezetünk. Ezek sokszor szükségszerűek és örvendetesek. Van azonban olyan változás is, … Olvass tovább

Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem…

„Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet.”Zsolt 91,14 Most, hogy közel, egészen közel érkezett hozzánk a koronavírus járvány, újra meg kell küzdenünk a kérdéssel: mit fog ez okozni életemben, családom, szeretteim körében, a lakókörnyezetemben? Március óta hihetetlenül sokféle, gyakran egymásnak ellentmondó információ lát napvilágot a vírusról, annak következményeiről. Tele vagyunk kérdésekkel, és túl … Olvass tovább