Istennel az oldalamon

Életembe a koronavírus váratlanul és hirtelenül lépett be. Fiatalon, erőm teljében teltek a hétköznapjaim, a válsághelyzet alatt is tudtam dolgozni, edzeni, szórakozni, tulajdonképpen nem éreztem nagyobb változást az életemben. Amíg egyik nap arra lettem figyelmes, hogy egyre gyengébb vagyok, nehéz a légzés, a koronavírus tipikus tünetei jelentek meg rajtam. Még aznap ágynak estem magas lázzal, … Read more

„Földönkívüli” segítség

„Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért.” (Róm 8,26-27) Különleges lehetősége az embernek az imádság. Ezen keresztül tarthatjuk a … Read more

Hamarosan kiderül, ki kivel van

Lázár Ervin A hétfejű tündér című meséjének hőse egy nap elindul Csodaországba, hogy megölje azt a hétfejű szörnyet, aki őt olyan csúnyává varázsolta. Rosszindulatú tanácsadója ülteti fülébe a bogarat. Amikor megtalálja a hétfejűt, elkezdi lenyisszantani hét fejét. Egyenként. Amikor már csak az utolsó feje marad meg, a szörny elkapja főhősünket. „De akkor, jaj, elkapott! Szorosan … Read more

Misszionárius kerestetik!

Nem én mondom, Jézus. “Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba.” Ráadásul ott a felszólító módnál is erősebb kijelentő mód: “…ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” Baptista hívő emberként … Read more

Múlt és jövő

Isten sokféleképpen szól hozzánk. Az a kérdés, meghalljuk-e a hangját és engedelmesek leszünk-e azt elfogadni. Ő szól igéje által, ének szavai által, testvéreken keresztül. Hozzám is szólt az imaházban, amikor énekeltük az egyik éneket, és az ének utolsó mondatát, amely így hangzik: “Múltad Övé, új életért jöjj, és add át szívedet.” Azonnal megfogalmazódott bennem, hogy … Read more

Mert megjelent az élet

„Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk.” (1Jn 2,1) A mai tudósokat még mindig nagyon foglalkoztatja az a gondolat, hogy az élet hogyan alakulhatott ki ezen a bolygón. Isten igéjével szemben természetesen más elképzeléseik … Read more

Az Ó- és Újév határánál

„Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled.” (Zsolt 103,2) Az év végéhez közeledve alig van ember, akit az évforduló közelsége ne ejtene gondolkodóba. Az esztendők jönnek, múlnak, és ez arra emlékeztet, hogy életünk ideje véges. Amikor e pár sort írom, én is visszaemlékezem a múló esztendőre. Hála tölti el a … Read more