Elismerés, felismerés, megismerés

19mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. 20Láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét meglátja alkotásain az értelem a világ teremtésétől fogva. …

Róm 1.

33Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mily megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mily kikutathatatlanok az ő útjai! 34Mert „ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadója? 35Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie?” 36Bizony, őtőle, őáltala és őreá nézve van minden: övé a dicsőség mindörökké. Ámen

Róm 11.

Ha van szeme az embernek, hogy észrevegye Isten megnyilvánulásait, az mindig csodálattal, és elismeréssel tölti el. Több, a természettudománnyal foglalkozó kutató átélte már ezt. De nem is kell ehhez tudósnak lennünk. Egyszerűen csak észre kell vennünk a hópelyhek hihetetlen formagazdagságát, a zengőlegyek villámgyors helyzetváltoztatását, vagy egyszerűen az énekesmadarak tavaszi hang-kavalkádjában felfedezni a szépet. Felnézni a csillagos, tiszta égre, a telihold felszínére. Isten önmagáról való kijelentése a teremtett világ sokszínűsége, finomhangolása, zsenialitása.

A nagy kérdés azonban az, hogy fel- és megismerjük-e a zsenialitás mögött álló Istent? Ugyanis minden „ki tudja kinek, általunk személyesen nem ismert” személynek címzett hódolat elhalványul amellett, amikor valaki olyannak fejezhetjük ki tiszteletünket és nagyrabecsülésünket, akit személyesen is ismerünk. A megváltás munkáját is lehet bibliatudományos szempontból vizsgálni és értékelni, ám akkor válik igazán nagyszerűvé és drágává, amikor rádöbbenünk, hogy ez az egész személyesen az én megmentésemért történt! Hogy Jézus miattam testesült meg, miattam halt meg a kereszten, és értem jár közben az Atyánál, amennyiben hiszek benne és követem őt.

Pál apostol, akinek élete egy pontján nagyon is személyessé vált Jézus Krisztus, most a Római levél nagy eszmefuttatását – ami a megváltás történetét írja le 11 fejezeten keresztül – most egy pillanatra megszakítja, hátrébb lép kettőt, és csak úgy kibuggyan belőle az Isten iránti hódolat! Meggyőződésem, hogy ilyet csak az tud, akinek már személyessé vált a bűnbocsánat, az újjászületés, és az az új állapot, amit a Szentlélek segítségével már Istennel járásként élhetünk meg.

Isten bőségesen kijelentette magát. Leginkább Jézusban. Látod már? Tied már? Rádöbbentél, hogy érted van ez az egész Jézus-történet? Ha igen, most lépj hátra Pállal együtt te is kettőt, és csodáld! Méltó rá! Ámen

Szólláth Imre Rudolf

2020. május 20.

Oszd meg másokkal!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email