Isten nem mondott le népéről

„Bizony az Úr a Seregek Istene, az Úr: ez az ő neve. Térj hát meg Istenedhez, tartsd meg hűségesen a törvényt, és reménykedj szüntelenül Istenedben!”

Hós 12,6-7

Hóseás próféta olyan időben szólt, amikor a nép már nem egyedül az Urat imádta, hanem elvetette őt, és pogány kultuszokat vezettek be. Megjelent a nép életében a bálványimádás, a  Baal imádata. Ez súlyos bűn volt, mert a bálványimádás tagadta az Úr szerepét az életükben. A Baalnak tulajdonítottak minden jót, minden „áldást” amit kaptak. Ennek természetesen meg is lett az eredménye, hisz erkölcsi, politikai, és társadalmi hanyatláshoz vezetett. Pedig a nép bőségben élhetett és élvezhette Isten áldásait Nem tudta, hogy én adtam neki gabonát, mustot és olajat. Ezüstöt is bőven adtam neki, meg aranyat, amit a Baalra költöttek.” (Hós. 2:10) Hóseás családján keresztül is fel akarta hívni Isten a figyelmet a nép hűtlenségére. Parázna nőt kellett feleségül vennie (Gómer), leány gyermekét „Nincs irgalom”-nak, fiú gyermekét „Nem népem”-nek kellett neveznie. (Hós. 1:6,8,) Így is akart üzenni az Úr a népnek. Az Úr keményen elmondja, hogy mi is a baj az ország lakóival nincs igazság, nincs hűség, és nem ismerik Istent az országban” (Hós. 4:1)

Testvéreim! Mi hogyan állunk most az Úr színe előtt? Lenne e panasza ránk? Hogyan állunk hűség, igazságban való járás, és az ő ismerete tekintetében? Az igazi hit az Isten mércéihez való igazodással kezdődik! János evangéliumában azt mondja Jézus: „ Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.” (Ján. 17:3) Testvéreim! Isten ismerete, a vele való együttélés, és Jézus váltságának elfogadása örök élet!

Isten mindezek ellenére sem mondott le népéről. „Azért most én csábítom őt: elvezetem a pusztába és szívére beszélek.” Isten kész megbocsátani! Isten a csodálatos szeretetével kész betakarni a hozzátérő nép hűtlenségét. A „Nincs irgalom” nevű gyermekhez irgalmas lesz, a „Nem népem” nevű gyermeknek pedig azt mondja: „Népem vagy”, „ő pedig ezt mondja: Én Istenem!”

Testvéreim! Hóseás könyvét végig kíséri a hittől, és az Istentől való elhajlás, és állandó vissza-vissza térő gondolat: Vajon még mindig szereti Isten Izraelt? Azt hiszem megkaptuk a választ! Nincs olyan bűn által okozott mélység életünkben és nincs olyan lehetetlen helyzet ahol Isten ne tudna megtalálni, és a szívünkre beszélni! Lehet, hogy kivisz minket is a pusztába, hogy a szívünkre beszéljen.  Hallom-e a hangját? Hallom-e őt vagy a harag, a gőg, a megélhetés munkálásának zaja elnyomja még a megtérésre hívó szót? A próféta azt mondta a népnek, hogy forduljanak el a bűntől, és találjanak menedéket Istennél. Nekünk is ezt kell tennünk! Istennél van menedék! Isten mindig vár vissza! Ő szeret bennünket!

Vizsgáljuk tehát meg életünket! Vannak e bálványaink? Milyen a viszonyunk Istennel? Milyen az én szeretetem Isten felé?

Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat.” (Hós 6:6) Imádkozzunk: Istenem, bocsáss meg nekem! Bocsásd meg bűneimet! Bocsásd meg hűtlenségemet, és segíts meg engedelmesen, tisztán követni, és szolgálni téged! Ámen

Sebestyén Attila

2020. május 14.

Oszd meg másokkal!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email