Isten ügye előretör

45Ekkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriához és látták, amit Jézus tett. 46Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, mit tett Jézus. 47Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagytanácsot, és így szóltak: Mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. 48Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne, aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. 49Egyikük pedig, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik: Ti nem értetek semmit. 50Azt sem veszitek fontolóra: jobb nektek, hogy egyetlen ember haljon meg a népért, semhogy az egész nép elvesszen.51Mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért; 52és nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse.53Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik őt.

Jn 11.

Az evangéliumok nem írnak konkrétan a szerdai napról, de a napok számlálásából arra következtethetünk, hogy volt még egy nap, valószínűleg a szerda. Mi történhetett szerdán? Semmi biztosat nem mondhatunk. De a nagytanács valószínűleg lázasan dolgozta ki Jézus elfogatásának és kivégeztetésének tervét. Jézus pedig vagy tanított, és/vagy az Atyával volt csendességben. A felszín alatt a gonosz előretör.

Mai napunkhoz egy ilyen gonosztól vezérelt mozzanatot választottam. Igaz, hogy korábbi az evangéliumi történet, de teljes mértékben beleillik a mai nap témájába. Lázár feltámasztása után a nagytanács végső elhatározásra jut. Addig valószínűleg nem volt látványos egyetértés abban, hogy mit kezdjenek a veszélyesnek ítélt názáreti prófétával (pl. tudjuk, hogy Arimátiai József kérte el Pilátustól Jézus testét, akiről azt írja az ige, hogy igaz és derék férfi volt. Ő szívében bizonnyal nem azzal az indulattal volt Jézus iránt ebben a koncepciós perben sem.), de ez a mozzanat már „eldönti Jézus sorsát.” Hogyan?

Úgy tűnik, a nagytanács nem gondolja biztos megoldásként, hogy Jézust meg kell ölni. Kajafás azonban megmondja a tutit. Ne féljetek megölni Jézust, mert így lesz a legjobb a zsidó népnek. A maga esze szerint igen. Mert így nem kell félnünk a rómaiaktól. DE Kajafás – feltehetően tudta nélkül – próféciát mond. Valóban jobb, ha Jézus hal meg egy emberként, hogy az ember (sokak!) megmenekülhessen bűnei büntetésétől!

A gonosz előretör. De Isten megváltó munkája is. És Isten fog győzni. De most a sötétség órája felé haladunk… Áldjuk előre Istenünket, hogy belevitte ebbe a harcba egyetlen, szeretett Fiát, értünk!

Szólláth Imre Rudolf

2020. április 7.

Oszd meg másokkal!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email