Kik vagyunk?

Hétköznapi emberek, akik életük egy pontján találkoztak Jézus Krisztussal, és azóta személyes kapcsolatban vannak Vele. Az Ő szeretete éltet minket. Ugyanakkor formál is azért, hogy a tőle folyamatosan áradó kegyelmet és igazságot képviselni tudjuk lakó- és munkahelyünkön egyaránt. Mindezt nem csak egyénileg és családjainkban, de a gyülekezeti közösségben is igyekszünk rendszeresen megélni. A Nagyvarsányi Baptista Körzet gyülekezetei a Magyarországi Baptista Egyházhoz, szűkebb értelemben a Tiszántúli Baptista Egyházkerület nagyközösségéhez tartoznak.

Gyülekezeteink, házi közösségeink Aranyosapáti, Gergelyiugornya, Ilk, és Nagyvarsány községeiben, valamint Vásárosnamény városában érhetőek el.

Nagyvarsány

A Nagyvarsányi Baptista Gyülekezet olyan, mint egy nagycsalád. De nem elsősorban azért, mert kiterjedt rokoni kapcsolatok kötik össze az ide járókat. Sokkal fontosabb, hogy Isten kegyelméből hozzá, mint Atyához, egymáshoz pedig, mint testvérekhez kapcsolódhatunk, és életünk minden területén igazságban járhatunk. Szeretnénk, ha ez az új állapot határozná meg egész életünket!

Gyülekezetünk olyan sokgenerációs közösség, ahol a kisgyermekektől a legidősebbekig mindenki otthon és szeretve érezheti magát. Együtt akarunk Istennel találkozni, belőle erőt meríteni a hétköznapokhoz, és együtt akarunk engedelmeskedni is neki. Ahogyan átéltük Isten befogadását, úgy szeretnénk mi is befogadni másokat.

Sokféleképpen találkozunk. Istentiszteleti alkalmaink vasárnap 9.30 és 17 órától vannak, a gyermekek 9 órától külön is összejönnek bibliai történetek megismerésére, éneklésre, játékra. Az ifjúság szombaton 17 órakor találkozik, csütörtök délutánonként pedig bibliatanulmányozó alkalom várja az Isten igéjét tanulmányozni vágyókat. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Vásárosnamény

A Nagyvarsányi Baptista Körzet legnagyobb településén, Vásárosnamény városában is van egy kis baptista gyülekezet. A Bocskai utcai imaházban szerda délutánonként bibliatanulmányozásra, vasárnap pedig istentiszteletekre gyülekeznek össze a gyülekezet tagjai. Valljuk, hogy szükségünk van Jézus Krisztus bűnbocsánatára, és a Vele való kapcsolatból fakadó erőre, hogy a mindennapok kihívásaiban, próbáiban vagy kísértéseiben helyt állhassunk. Nélküle gyengék és védtelenek vagyunk, kegyelmével élve azonban még eleséseinkből is felállhatunk, és megújult élettel mehetünk tovább.

Ezt a Jézust szeretnénk hirdetni, és hozzá hívni mindenkit. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! Mivel a gyülekezet rendszeresen látogatója a Nagyvarsányi Baptista Gyülekezet istentiszteleteinek is, az aktuális összejöveteli alkalomról érdemes a megadott elérhetőségeken érdeklődni.

Aranyosapáti

Aranyosapáti

Aranyosapátiban az első baptisták az 1920-as években alapították a közösséget, ami azóta is él, szereti és keresi az Istent. A gyülekezet sokáig házaknál, családokban, majd a Kölcsey utcai imaházban tartja az istentiszteleteket.

A gyülekezet ma kevesebb, mint tíztagú, de nagyon szeretetteljes, családias közösség. Minden vasárnap istentiszteleten találkoznak, ahol Isten bátorító, élethelyzetekben eligazító igéje mellett együtt adnak hálát Jézus Krisztus megváltásáért, kegyelméért és a Szentlélek vezetéséért. Rendszeresen imádkoznak a településen élőkért, a betegekért, szükségben levőkért. A kis közösségben sokszor megtapasztalták már Isten békességét a legnehezebb élethelyzetekben, és ennek bizonyságával erősíti egymást a testvériség.

A gyülekezet nagy szeretettel vár minden érdeklődőt alkalmaira! Pénteken 17 órától bibliatanulmányozó alkalom, vasárnap 10 és 14 órától pedig istentiszteleti alkalmak várják a közösségre vágyó lelkeket!

Gergelyiugornya

A közigazgatásilag Vásárosnaményhoz tartozó Gergelyiugornyán több mint 80 éve van jelen a baptista gyülekezet. Látogatói generációkon keresztül Jézus Krisztus kegyelmének és életvezetésének útját járják. Legutóbb a Munkácsi úti imaház volt az összegyülekezés helye, de az idős testvérek egészségi problémái már nem teszik lehetővé, hogy ezen a helyen találkozzanak.

Jelenleg a Munkácsi és a Beregszászi úton, családi körben látogatja őket a lelkipásztor, ahol együtt keresik Isten üzenetét a Bibliából. Ezekben a találkozásokban minden esetben befogadó szeretetet, Isten üzenetére való nyitottságot és őszinte odafigyelést lehet megtapasztalni. Üdítő alkalmak ezek!

Ha valaki szeretné Istent megismerni, és olyan személyeket, akik ismerik Őt, szeretettel hívjuk ezekre a házi közösségekre!

Ilk

Az Ilki Baptista Gyülekezet 1923-ban alakult Vass Ferenc munkája nyomán. Jelen pillanatban a kis közösség kevesebb, mint tíz főből áll. Különbözőek vagyunk, de Isten eggyé tesz, Jézus Krisztus összeköt minket. Ő megbocsátotta bűneinket, és szeretetével, igazságával vezet minket nap, mint nap. Szeretnénk Isten segítségével a hitet komolyan vevő, gyakorló keresztények lenni. Ehhez legnagyobb segítség a Bibliában olvasható kijelentés, aminek tanulmányozását és megvalósítását létfontosságúnak éljük meg.

A Petőfi utcai imaházban hetente három nap találkozunk. Szerdán délután bibliatanulmányozó, szombaton 14.30-tól gyermek- és ifjúsági alkalom, vasárnap 10 és 14 órától istentiszteleti alkalom vár az érdeklődőkre. Isten igéjének üzenete mellett az imádságban hozzá kiáltás, egymásért és a településért való könyörgés minden alkalmunkat jellemzi.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!