Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem…

„Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet.”
Zsolt 91,14

Most, hogy közel, egészen közel érkezett hozzánk a koronavírus járvány, újra meg kell küzdenünk a kérdéssel: mit fog ez okozni életemben, családom, szeretteim körében, a lakókörnyezetemben? Március óta hihetetlenül sokféle, gyakran egymásnak ellentmondó információ lát napvilágot a vírusról, annak következményeiről. Tele vagyunk kérdésekkel, és túl kevés a biztos válaszunk. Közben döntéseket kell hoznunk.

Vigasztaló, hogy az istenfélő, Jézus Krisztus vérén megváltott embernek van mibe, kibe kapaszkodni. Egy biztos információnk biztosan van! A 91. Zsoltár gyönyörű képekkel írja le (Olvassuk el végig, érdemes! – Zsolt 91.): „Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak: Oltalmam és Váram, Istenem, akiben bízom!” Aki, az. Nem akárki számíthat Isten védelmére. Isten örökkévalóságig kiterjesztett szabadítása, védelme hittel, Jézus Krisztus megváltó munkájába belekapaszkodva ragadható meg. Még a halál félelmetes ereje is eltörpül, megsemmisül majd a feltámadáskor. „Oltalmam és váram.” Micsoda biztonság! Ezt ajánlja a Teremtő és Megváltó.

Ebben a biztonságban élni kiváltság. Ám az örök életbe való megérkezésig sokszor nagyon is valóságos, rövidtávú, ismétlődő veszélyhelyzetekből hoz ki minket Isten. Balesetből, betegségből, fenyegetettségből, félelmekből, pusztító ragálytól… A 91. Zsoltár tele van ennek az élménynek a megvallásával. Tisztában vagyunk mulandóságunkkal, hogy elvégzett dolog, hogy az emberek meghaljanak. De amíg Isten éltetni akar minket, addig éltetni is fog! Ez is nagyon bátorító!

A reménységre szükségünk van. Aktuális nehézségeinkben is jó bízni Istenben, de még nagyobb, örök életet befolyásoló jelentősége van az ő rejtekébe kerülni a megtérés által. Jézus vére által megtisztulni, és így állni majd színe elé, az utolsó napon.

Ámen!

Szólláth Imre Rudolf

Oszd meg másokkal!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email