Kezdőoldal

Missziónk

Hírek

Áhítatok

Áhítat

Ne engedj az értéktelen gondolatoknak!

18Miért tart fájdalmam szüntelen, miért nincs gyógyulás súlyos sebemre? Olyan vagy hozzám, mint a csalóka patak, amelynek nincsen állandóan vize. 19Erre így szólt az ÚR: Ha megtérsz, megengedem, hogy újból

ELOLVASOM »
Áhítat

Vissza a gyökerekhez

5Ezt mondja az ÚR: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az ÚRtól pedig elfordul szíve! 6Olyan lesz, mint bokor a pusztában: nem remélhet a jövőtől semmi

ELOLVASOM »
Áhítat

Élő templomunk hitelessége

17Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ővele. 18Kerüljétek a paráznaságot! Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. 19Vagy nem

ELOLVASOM »
Áhítat

Ahogyan én szerettelek titeket

21Miután ezeket elmondta Jézus, megrendült lelkében, és bizonyságot tett e szavakkal: Bizony, bizony, mondom nektek, közületek egy elárul engem. 22Zavartan néztek egymásra a tanítványok: vajon kiről beszél? 23Jézus mellett telepedett asztalhoz egyik

ELOLVASOM »
Áhítat

Isten ügye előretör

45Ekkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriához és látták, amit Jézus tett. 46Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, mit tett Jézus. 47Összehívták tehát a

ELOLVASOM »

Bátorítások

Történelem