Vissza a gyökerekhez

5Ezt mondja az ÚR: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az ÚRtól pedig elfordul szíve! 6Olyan lesz, mint bokor a pusztában: nem remélhet a jövőtől semmi jót. Kövek között tengődik a pusztában, a szikes, lakatlan földön.7De áldott az a férfi, aki az ÚRban bízik, akinek az ÚR a bizodalma. 8Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit. Nincs mitől félnie, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sem kell aggódnia, szüntelenül termi gyümölcsét. 9Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan; ki tudná kiismerni?! 10Én, az ÚR vagyok a szívek ismerője, a vesék vizsgálója,…

Jer 17,5-10

Legalább kétféle átokról, kétféle áldásról szól a Biblia. Isten rövid távú, minden embert érintő átka például a fáradtságos munka, gyomot ontó föld, a gyermekszülés fájdalmas volta. Hosszú távú átka pedig a tőle való elválasztottság az örökkévalóságban, a feltámadás után, az elkárhozás.

Rövid távú áldása példának okáért az eső, a vetés-aratás folyamatossága, az élhető föld biztosítása. Mélyebb értelembe véve Krisztusban áld az Isten, akiben megszerezte bűneink bocsánatát. Az újjászületés/megtérés által ennek az örökkévaló, földi életen túlmutató áldásnak lehet az ember részese.

Könnyen beláthatjuk, hogy a rövid távú átkok, áldások itt ezen a földön minden embert meghatároznak. Eső hull „igazakra és gonoszokra egyaránt”. A munka igazaknak és gonoszoknak ugyanúgy fárasztó. Erős hajlamunk van ezekre az áldásokra és átkokra koncentrálni, és rövid távon meg lehet teremteni a hamis áldottság érzetét. Ám Isten a hosszú távú következményekre hívja fel a figyelmünket. Az egész Szentírás erről a két nagy kimenetelről beszél. Üdvösségről és kárhozatról.

Jeremiás ebben a szakaszban felvillantja a reményt, miután leleplezi az ember csalárd szívét. „Én, az Úr vagyok a szívek vizsgálója, a lelkek megítélője,…” Mi értelme a helyzetünkkel való szembesítésnek, ha nem lehet azon változtatni? Mi haszna az embernek, ha rájön, hogy élete nem csak rövid, de hosszú távú átok alatt van? Mi értelme tudni a száraz időben is életet biztosító folyó lehetőségéről?

Pontosan azért beszél erről, hogy életünk helyére kerüljön, és maradjon is ott.  

Szólláth Imre Rudolf

Oszd meg másokkal!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email