Imaházmegnyitás Nagyvarsányban

Május 8-án volt a jelenleg is használatban álló imaház megnyitásának 72. évfordulója. Ennek apropóján olvashatjuk a megnyitásról szóló híradást. Szolgálja az épület ma is Isten dicsőségét, legyen az a hely, ahol a mindenkori istent-keresők megtalálják Istent, és egymást!

Hatalmas testvéri sereg gyűlt egybe a nyíri lankákról május 8-án Nagyvarsányba, ahol testvéreink példás áldozatkészségéből szép új imaházat adhattunk át rendeltetésének. Ez a legnagyobb befogadó képességű templom most a községben. A vendégeket úgy szombaton este, mint vasárnap délelőtt Szűcs F. Bertalan üdvözölte a gyülekezet nevében. Vasárnap reggel a szomszédságban lévő régi imaház ajtajában az áhítatra gyűlt testvéri sereg előtt, szintén ő vett búcsút a sok kedves emléket magába záró régi falaktól. Azután átvonult az ünneplő sereg az új imaház bejáratához, ahol Mészáros Lajos berettyóújfalui lelkipásztor bibliaolvasása után Baranyai Mihály budapesti teológiai igazgató mondott beszédet. Majd Sallay László újfehértói lelkipásztor, a nyírvidéki missziókerület elnöke átadta a kulcsot az imaház gondnokának, aki az ajtókat megnyitotta. A közönség énekelve vonult be a szép imaházba, ahol Bányai Ferenc Budapest József utcai lelkipásztor, az országos misszióbizottság elnöke felolvasta a Bibliából Salamon templomszentelési imáját. Az ünnepi beszédet Dr. Somogyi Imre, Budapest Nap utcai lelkipásztor, orsz. Elnök mondotta, és egyben tolmácsolta az ország testvériségének üdvözletét az építkező gyülekezet számára. Az örömünnepen a délelőtti, és esti istentiszteleten felszólaltak még: Révész Sándor magyarbolyi, Vass Ferenc tahitótfalui, Margittay Lajos mátészalkai, Kozák Sándor kisvárdai, Bondor János kaposvári, és Kun Lajos tarpai lelkipásztorok, úgyszintén a helybeli és környéki református gyülekezetek lelkipásztorai. A nőtestvérek üdvözletét Bányai Ferencné orsz. Nőbizottsági elnök, a leányok jókívánatait Baranyay Erzsébet tolmácsolta. Nagyon tanulságos volt, Marosi Béla tervező építész, és Nagy Imre építőmester felszólalása. Közel száztagú énekkar lelkesen énekelt. Urunk áldja meg a nagyvarsányi gyülekezetet az Ó neve dicsőségére emelt hajlékban, és tegye gyümölcsözővé a jövőben is a gyülekezet áldozatkészségét és vendégszeretetét.

Lelki Élet 1949. június 1. 13. oldal