Szolgálati területek

Istentiszteletek

„Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk, az Úr előtt!” Zsolt 95,6

Egy ember istenkapcsolata sem magányos. Aki Istent megtalálja, akit Isten megtalál, az egy új közösség, az újszövetségi gyülekezet nagy családjában is találja magát!

Legyen szó körzetünk kisebb vagy nagyobb gyülekezeteiről, a lényeg ugyanaz: Isten cselekedett az életünkben, és mindazok, akik kegyelmének sorsközösségében élik az életüket, vasárnapról vasárnapra összegyűlnek, hogy hálát adjanak a gondoskodásáért, kegyelméért, ajándékaiért és a nehézségekben, próbákban megtapasztalt erőért. Alkalmaink szerves része a Biblia egyes szakaszai alapján elhangzó igehirdetés, amiből Isten ránk vonatkozó szándéka válik világossá, eligazítva bennünket a változó világban a változatlan, örökérvényű üzenettel. De nem csak Isten szól hozzánk, mi is megszólíthatjuk Őt. Egyéni és közösségi imádságokban jöhetünk elé. Közös énekeinkben hatalmának és szeretetének elismerése, szükségeink megfogalmazása egyaránt benne van. Ebben a közösségben történik a megtérő emberek hitvalló keresztsége, a bemerítés, de az Isten-ember szövetségére való emlékezés, az úrvacsora is. Itt oszthatjuk meg egymással örömeinket és bánatainkat, és élhetjük meg az egymás mellé állás, a testvérszeretet kiváltságait.

Istentiszteleteink nyitottak, minden kedves érdeklődő és Istent kereső előtt elvárásoktól mentesen, befogadó szívvel szeretnénk állni!

Istentiszteleteink kezdési időpontjáról, a Rólunk menüpont aktuális gyülekezetésre kattintva lehet tájékozódni.

Vasárnapi iskola

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.”Péld 22,6

Minden szülő tapasztalata, hogy egy gyermek mennyire őszintén és mélyen érdeklődik az élet nagy igazságai felől. Legyen szó akár az élet minőségéről, szeretetről, békességről vagy a nagy kérdésről: miért halunk meg és mi lesz utána? Természetesen minden szülő felelőssége, hogy ezekben a kérdésekben eligazítsa gyermekét. Nagy lehetőség és még nagyobb felelősség ez. Gyülekezeteinkben mindezt támogatandó, fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek számára olyan alkalmakat szervezzünk, ahol elhívatott és/vagy szakképzett tanítók ismertessék meg a gyermekekkel bibliai történetek által Istent, és annak a lehetőségét, hogy ők is – már gyermekkorukban – dönthetnek úgy, hogy Jézus Krisztus lesz életük középpontja.

A vasárnapi iskolai alkalmak a nagyvarsányi imaházban 9 órakor, az ilki gyülekezetben 14.30 órakor kezdődnek. Az alkalmakon közös éneklés, bibliai történet alapján tanítás és gyakran hozzá kapcsolódó kézműves foglalkozás is van. Szeretettel várnak minden kedves gyermeket a tanítók!

Gyermekdélutánok

A nagyvarsányi imaházban 2-3 havonta egy játékos, kreatív alkalomra hívjuk mindazokat a gyerekeket, akik nyitottak arra, hogy – általában egy egyházi ünnephez vagy jeles naphoz kapcsolódva – részesei legyenek egy bibliai tanításnak. Mellette sok játék, a témához kapcsolódó éneklés és több korosztályt megcélzó kézműves foglalkozás, és persze az elmaradhatatlan uzsonna is gazdagítja a találkozást.

Jókedvű alkalmak ezek, ahol minden gyermek kitüntetett figyelmet és szeretetet kap. Pusztán azért, mert mi is kitűntetett figyelmet és szeretet kaptunk Jézus Krisztus által.

A soron következő gyermekdélutánról a Nagyvarsányi Baptista Gyülekezet facebook oldalán, és a honlap Hírek menüpontjára kattintva lehet tájékozódni.

Ifjúság

„Örvendezz, ifjú, míg fiatal vagy, légy jókedvű ifjúságod idején, és élj szíved vágya szerint, ahogy jónak látod! De tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél téged! Távolítsd el szívedből a bosszúságot, és tartsd távol magadtól a rosszat, mert az ifjúkor és a fiatalság mulandó!”Préd 11,9-10

Soha nem ért ennyi inger egy az önállósodás útjára lépő fiatalt, mint most. Ez egyfelől a jó és hasznos dolgok irányába nyit óriási ajtót, másfelől a veszély is nagyobb. Ebben a néhány évben egész életet meghatározó döntések születnek. Hisszük, hogy a legjobb az, amikor Istenre figyelve, rá hallgatva eleve elkerüljük a rossz utakat. De a rossz utak kikerülése még nem minden: a legfontosabb az, hogy a fiataloknak megmutassuk azt a Jézust, aki így vall magáról: „Én vagyok az út, az igazság és az élet”, és ennek nyomán együtt kövessük Őt.

Ifjúsági óráinkon központban az Isten kijelentése, a Szentírás áll, ennek alapján vizsgáljuk meg a különböző élethelyzeteket. Gyakran játszunk is, igazi jó közösség alakult ki köztünk. Gitárral és egyéb hangszerek kíséretével dicsérjük az Urat, és együtt fordulunk hozzá imádságban. Időnként megyei, kerületi ifjúsági találkozókra megyünk, vagy elvonulunk néhány napra a Zemplénbe, csendben lenni Istennel, és közösséget alkotni egymással.

Ifjúsági alkalmak Nagyvarsányban és Ilken vannak szombat délutánonként. Szeretettel várunk minden fiatalt!

Zenei élet

„Ti, földi országok, énekeljetek Istennek, zengjetek az Úrnak!” Zsolt 68,33

C. S. Lewis azt vallja: „egy örömünk sincs, amit mi találtunk volna fel, minden az Istené, de ezzel mi visszaélhetünk.” A hangszeres játék, éneklés pusztán önnön szépsége és harmóniája olyan jel, ami a szépség szerzőjére, az Alkotóra mutat. Noha ezt is képes az ember rossz tartalommal megtölteni. Ha egy Istenre szövegében nem utaló zene önmagában tud Istenre mutatni, mennyivel inkább igaz ez akkor, amikor az ének az Ő tetteiről, kegyelméről, megtartásáról beszél?! Ha pedig lehet fokozni, akkor a csúcs az, amikor az énekes személyes élményként és valóságként énekli az Istenről szóló éneket. Így szeretnénk énekelni minden egyes alkalommal!

Minden gyülekezetünkben örömmel éneklünk együtt. A Nagyvarsányi Gyülekezetben a közösségi éneklést mechanikus csöves orgona (építésének történetéről itt) és pianino segíti, a közös éneklés mellett rendszeres szolgálója istentiszteleteinknek a kórus, alkalmanként pedig a férfikar is. A gyülekezet történelme alatt többféle zenekari alakulat is szólt: fúvós-, vonós- és pengetős zenekarok emelték Isten nevét magasra. Külön öröm, hogy a klasszikus műfaj mellett a fiatalok kortárs énekei, hangszerelései is megszólalnak, így a generációk egymást elfogadva és egymást támogatva, együtt dicsérik Istent.

Énekszolgálataink a gyülekezet youtube csatornáján és a Kiadványaink és az Archív menüpont alatt követhetők figyelemmel.

Táborok, konferenciák

Különös élmény, amikor sokan sok időt tölthetünk egymással. Szinte minden korosztályt és csoportot lefednek a területi vagy országos konferenciák, lelki alkalmak, vagy többnapos, ott alvós táborok. A középpontban minden esetben az Istennel és az egymással való intenzív, mély kapcsolat van.

Az aktuális konferenciákról, táborokról a Híreink menüpontban adunk hírt.