Kiadványok

Jubileumi templomőrző

100 éves jubileumi áhítat

„Azért akár én, akár ők: így prédikálunk, és ti így lettetek hívőkké.” – summázza Pál a hirdetett evangélium hatását. Valóban: az, hogy a Nagyvarsányi Baptista Gyülekezet 100 éve létrejött és ma is él, az Isten kegyelme, az evangélium által. Hálás szívvel gondolunk hitelődeinkre, Szűcs B Andrásra és Szűcs Pálra, akik meghallották az evangéliumot, és hazaérkezve a fogságból nem hallgatták azt el, hanem elmélyültek ismeretében és továbbadták. Az ige végezte munkáját a bibliatanulmányozás és az igehirdetés által. Néhány év alatt létrejött a gyülekezet. Majd eljött az idő, amikor a gyülekezet presbiterei, diakónusai és laikus igehirdetői mellett főállású lelkipásztorok is végezték az ige hirdetését. Úgy mint Czine Ferenc, Révész Sándor, Marsal János, Hetényi Attila, Kovács Dániel, Boros Gergely, Katona László, Kotmájer Mihály és Szólláth Imre Rudolf.

Meggyőződésünk, hogy mi sem állíthat hasznosabb emléket az ünneplő közösségnek, mint a bennünket létrehozó és formáló ige, s annak üzenete. Ebben a könyvben olyan – az 1990-től napjainkig megjelent Áhítatokból kigyűjtött és szerkesztett – elmélkedéseket olvashatunk, amelyeket nagyvarsányi lelkipásztorok írtak. A 365 napra szóló írások szerzői nem fedik le a teljes pásztori kört, így az elmélkedéseket – minden a gyülekezetben szolgáló lelkipásztorra emlékezve – Marsal János és Kovács Dániel Békehírnökből származó igemagyarázatai keretezik.

„Mert Isten igéje élő és ható…” Szólláth Imre Rudolf lelkipásztor, a nagyvarsányi baptista misszió indulásának centenáriumán”

A könyv megrendelhető a Nagyvarsányi Baptista Gyülekezet e-mail címén: varsanyibaptistak@gmail.com

Az Úré minden hatalom – CD

Kedves Testvéreink, Kedves zenehallgató Barátaink!

Kérem, fogadják szeretettel a Nagyvarsányi Baptista Gyülekezet fennállásának 90. évfordulója alkalmából megjelentetett CD-felvételét.

Felvételünkön a gyülekezet énekkara és férfikara énekel. Szolgálatunk szinte az alapítás óta, 87 esztendeje hirdeti az Úr dicsőségét, és gazdagítja istentiszteleteinket. Több kórusmű helyi és vendégközreműködők hangszeres kíséretével hangzik fel.

Énekszolgálatainkkal a magyar baptista kultúra nyilvános értékeihez kívánunk hozzájárulni, valamint hallgatóink egyéni istentiszteletét, lelki békéjét és örömeit gazdagítani.

Testvéri szeretettel, a gyülekezet nevében: Katona László (lelkipásztor)

Nagyvarsány, 2009. október

A CD jelenleg is elérhető és megrendelhető a Nagyvarsányi Baptista Gyülekezet e-mail címén: varsanyibaptistak@gmail.com

Belehallgatás

Az Úré minden hatalom

Az üdvösségnek sisakját

Improvisatio a HYMNUSZ fölött (Op. 51. – orgona)

Az Úr az én őrizőm

Fel, Jézus nevét dicsérjük

„Oltalmazd, amit jobboddal ültettél” – a Nagyvarsányi Baptista Gyülekezet 80 éves történelme