Hírek

Az alábbiakban a honlapunkon megjelenő összes bejegyzést együtt láthatod.

Hírek

„Gyakran elfáradunk. Ilyenkor hajlamosak vagyunk rossz döntéseket hozni, vagy öröm nélkül tengetni napjainkat. A jó hír az, hogy ennek nem kell így maradnia! Hitmélyítő sorozatunkban szombaton a házasság, vasárnap az

ELOLVASOM »
Bátorítások

A DÉL KERESZTJE

Mindenki – még a hívő emberek is – rendelkeznek egyfajta érdeklődési körrel. Egészen széles skálája van azoknak a hobbiknak, számunkra örömet adó elfoglaltságoknak, melyekkel valamilyen nyomot hagyhatunk magunk után; méghozzá

ELOLVASOM »
Hírek

„Most íme, itt van a víz…”

Hitvalló bemerítési ünnepségre gyűltünk össze a Nagyvarsányi Baptista Imaházban 2022. június 5-én vasárnap délután, hogy tanúi legyünk Szűcs Johanna és Katona Gergő biblikus keresztségének. Mindketten gyülekezetünkbe járó fiatalok, akik kisgyermekkoruk

ELOLVASOM »
Hírek

Hálaadó ünnep

Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensőm az ő szent nevét! – szólítja fel önmagát Dávid a 103.zsoltárban. Mi is ezt szeretnénk tenni, amikor a gyülekezet közösségében számba vesszükéletünket. Az

ELOLVASOM »
Bátorítások

Örök hűséggel irgalmazok neked

Isten megengedő akaratából nekem is találkozni kellett a koronavírussal. A betegség lefolyása nem különbözött egy „átlagos” megfázásos tünetegyüttestől: torokkaparás, arcüregi panaszok, köhécselés, hőemelkedés… mindegyik kezelhető volt a szokott és bevált

ELOLVASOM »
Bátorítások

Felkészülni az örömhírre

Régóta foglalkoztat egy ellentmondás, amit bárki megtapasztalhat hívő élete során. A Szentírás az evangéliumok legelejétől hangsúlyozza, hogy Jézus az a Szó (Ige), amelyre a világ vár. Az Újszövetség szintén ezt

ELOLVASOM »
Történelem

Hatvan év

Egyike voltam azoknak, akik 1961. augusztus első vasárnapján ott álltak a nagydobosi imaház bemerítő medencéjénél, és gyerekfejjel, de mégis meggyőződéssel vállaltam a bemerítkezésben megnyilvánuló tanúságtételt. Visszatekintve az elmúlt 60 évre

ELOLVASOM »
Hírek

Megérkezés

Napokon belül két fiatal tesz majd hitéről vallást, és vállalja a bemerítést a Nagyvarsányi Baptista Gyülekezetben. Ezzel formailag is kiábrázolják azt a belső lelki folyamatot, miszerint saját maguk helyett Isten

ELOLVASOM »
Bátorítások

Istennel az oldalamon

Életembe a koronavírus váratlanul és hirtelenül lépett be. Fiatalon, erőm teljében teltek a hétköznapjaim, a válsághelyzet alatt is tudtam dolgozni, edzeni, szórakozni, tulajdonképpen nem éreztem nagyobb változást az életemben. Amíg

ELOLVASOM »
Történelem

Pünkösd Nagyvarsányban

„Emlékezzetek meg a ti előljáróitokról, a kik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életök végére, kövessétek hitöket. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.”Zsid 13,7-8 A

ELOLVASOM »
Történelem

A gyermeki hit is lehet bizonyságtevő

Gyermekkoromtól kezdve nagyon szerettem imaházba járni (Nagyvarsányban), és vasárnapi iskolába is. Mindég nagyon szerettem a feladatokat, és amit meg kellett tanulni. Az énekkarnak is tagja voltam, azt is nagyon szerettem.

ELOLVASOM »
Hírek

Nincs több edény!

“Aki kéréseink és gondolataink mértékén felül is képes mindent bőségesen megtenni az ő bennünk munkálkodó ereje szerint…”(Ef 3,20) “Bárcsak előrelátóbb lettem volna!” – gondolhatta az asszony, amikor a házában csodálatos

ELOLVASOM »
Történelem

Imaházmegnyitás Nagyvarsányban

Május 8-án volt a jelenleg is használatban álló imaház megnyitásának 72. évfordulója. Ennek apropóján olvashatjuk a megnyitásról szóló híradást. Szolgálja az épület ma is Isten dicsőségét, legyen az a hely,

ELOLVASOM »
Történelem

A családban rejlő kincsek

Mivel (a szüleim) mind a ketten befogadták Jézust a szívükbe, a frigyláda bekerült a házunkba, és megáldotta otthonunkat az Úr. Igaz, a család minden tagjának ki kellett vennie a részét

ELOLVASOM »
Történelem

Megmérettél…

Százöt évvel ezelőtt született Gemzsén az én drága, kedves Édesanyám, Miklovicz Teréz, kinek csendes, szerény élete, hite példa volt előttünk. Családja, unokái, helybeli hittestvérei, s azok, akik közelebbről ismerhették, meleg

ELOLVASOM »
Áhítat

Nagypénteki áhítat

„Azt, aki Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megölétek:Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván, mivelhogy lehetetlen volt néki attól fogva tartania.”ApCsel 2,23-24

ELOLVASOM »
Történelem

Egymás buzdítása az odaszánásban

„Ha pedig valaki megkérdezi tőletek: Miért oldjátok el? – mondjátok ezt: Az Úrnak van szüksége rá.”Lk 19,31 A gyülekezetből sokan hozzájárultak az imaház építéséhez olyan módon is, hogy a meghizlalt

ELOLVASOM »
Áhítat

(Ne) tarts távolságot!

„Történt abban az időben, hogy Júda elvált testvéreitől, és csatlakozott egy adullámi emberhez, akinek Hírá volt a neve.”1Móz 38,1 „Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izmáeliektől, akik odavitték, egy

ELOLVASOM »
Áhítat

Merjünk kérni!

1Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa: „Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait. …5Azután így szólt hozzájuk: „Ki az

ELOLVASOM »
Hírek

KARÁCSONYI CD

A jelenlegi vészterhes időkben, a rémítő hírek mellett van jó hírünk is:Gyermek születik, FIÚ ADATIK nékünk címmel megjelentMike József és a belényesi Ászáf fiai kórusmozgalom közös zenei albuma,amely a 2019-es

ELOLVASOM »
Áhítat

Teljes odaadás!

12Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. 13Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem,

ELOLVASOM »
Áhítat

Tartsd a célt!

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem

ELOLVASOM »
Áhítat

Mi mozgat: a van vagy a nincs?

1Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelki emberekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint Krisztusban kiskorúakhoz. 2Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el.

ELOLVASOM »
Áhítat

Gyengeségeinkben is örvendezni

7Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak: …14Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt,

ELOLVASOM »
Áhítat

Életünk biztos oszlopai

„Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az ÚR beszéde megmarad örökké.1Pt 1,24-25 „Jézus Krisztus tegnap,

ELOLVASOM »
Hírek

Istennel mindenen át

Ritka élmény, amikor az ember igazi kincsre talál egy jól ismert könyvespolcon, ahol már nem számít nagy meglepetésre. Ebben nemrég részesülhettem, amikor a kezembe került Corrie ten Boom megsárgult könyve,

ELOLVASOM »
Hírek

Karyn Henley: Gyermekbarát tanítás

Akit a gyermeknevelés és a gyermekek tanítása mélyebben érdekel, igazán értékes olvasmányra talál Karyn Henley könyvében. Ahogy a könyv címe is mutatja, az írónő ezt a kérdést teljesen a gyermekek

ELOLVASOM »
Történelem

Ketten az előttünk járók közül

Vass Ferenc és Révész Sándor Forró, tüzes napok, félelem és rettegés fájdalmas emlékű időszakában, kevéssel a második világháború után, egészen fiatalon ismertem meg két „nyírvidéki” prédikátort. Mindketten erősítettek engem. Mindkettőjüket

ELOLVASOM »
Áhítat

Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem…

„Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet.”Zsolt 91,14 Most, hogy közel, egészen közel érkezett hozzánk a koronavírus járvány, újra meg kell küzdenünk a kérdéssel: mit fog ez okozni

ELOLVASOM »
Hírek

Film és beszélgetés

Vajon fordulhatunk-e még valakihez, ha minden ajtó, emberi lehetőség bezárul? Mit kezdjünk kudarcainkkal és tehetetlenségünkkel? Számíthatunk-e a Teremtő Istenre ezekben a helyzetekben? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel foglalkozhatunk augusztus 28-án

ELOLVASOM »