Gergelyiugornya

A közigazgatásilag Vásárosnaményhoz tartozó Gergelyiugornyán több mint 80 éve van jelen a baptista gyülekezet. Látogatói generációkon keresztül Jézus Krisztus kegyelmének és életvezetésének útját járják. Legutóbb a Munkácsi úti imaház volt az összegyülekezés helye, de az idős testvérek egészségi problémái már nem teszik lehetővé, hogy ezen a helyen találkozzanak.

Jelenleg a Munkácsi és a Beregszászi úton, családi körben látogatja őket a lelkipásztor, ahol együtt keresik Isten üzenetét a Bibliából. Ezekben a találkozásokban minden esetben befogadó szeretetet, Isten üzenetére való nyitottságot és őszinte odafigyelést lehet megtapasztalni. Üdítő alkalmak ezek!

Ha valaki szeretné Istent megismerni, és olyan személyeket, akik ismerik Őt, szeretettel hívjuk ezekre a házi közösségekre!

Kapcsolat:

Györgyné Gergely Lívia +36 20 886 3569

varsanyibaptistak@gmail.com

A Gergelyugornyai Baptista Gyülekezet alakulása

Ne félj te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot.Lk 12,32

Az ugornyai gyülekezet 1925-ben alakult, de már 1924-ben is voltak gyülekezeti összejövetelek. Az alapítók Fejes Mihály és Tóth Károly voltak. Ekkor még Ugornya és Gergelyi közigazgatásilag külön települések voltak. Gergelyiben is volt gyülekezet, de az alakulásuk időpontjai egybe esnek. Lelkipásztoraik is ugyanazok a személyek voltak, mert nem önálló, hanem fiókgyülekezetei voltak a nagyvarsányi gyülekezetnek.

Ugornyán a gyülekezeti összejövetelek a Fejes Mihály házában voltak. A megalakuláskor a gyülekezetnek 13 bemerítkezett tagja volt (a fellelhető hivatalos dokumentumok szerint). A gyülekezeti tagok zömét a Fejes, a Gergely és a Demjén családok alkották. Természetesen később is voltak bemerítkezések, de erről a hivatalos adatok hiányában keveset tudunk.

A gyülekezet férfitagjai mind hirdették az igét. Volt vasárnapi iskola is, melyet Fejes Bertalan vezetett. Sok látogató, vendég fordult meg a gyülekezetben. Az első prédikátor Czine Ferenc volt.

A bemerítkezett hívőket sem az egyházi, sem a polgári hatóságok nem nézték jó szemmel. Az egyházi hatóságoknak nem tetszett, hogy egy új vallás kezd teret hódítani, a polgári hatóságok kommunista elvekkel vádolták őket.

A sok látogató ellenére nagy gyülekezetté nem váltak. A 30-as évek elején taglétszámuk 14-15 fő volt. Teológusként vagy igehirdetőként gyakran megfordult a gyülekezetben Vass Ferenc, Mészáros Lajos, Molnár Bertalan, Borbás Sándor. Volt a gyülekezetnek énekkara és zenekara is.

1939-ben a két település közigazgatásilag egyesült. Egyesült a két gyülekezet is. Az imaóráikat Gergelyiben tartották Szabó Irma és Szabó János házánál. Az egyesülés egyébként Révész Sándor lelkipásztor ajánlására történt. Őt azonban katonai szolgálatra hívták be, így a lelkészi szolgálatot Fejes Mihály látta el, kb. egy évig.

Az 1950-es éveket a gyülekezet „átvészelte”. 1954-ben 24 tagja volt, 1959-ben 35.

1955-ben meghalt az „alapító” Fejes Mihály. Nagy részvét mellett temették el Marsal János és Révész Sándor lelkipásztorok.

1972 fordulópont volt a gyülekezet életében. Hetényi Attila lelkipásztor aktív közreműködésével lakást vásárolt a gyülekezet. Ettől kezdve a gergelyiek is ide jártak imaórára. 1989-ben imaház épült, amit 1990. július 24-én Katona László lelkipásztor avatott fel.

A mai napig is kis fiókgyülekezet, a lelkipásztori teendőket a nagyvarsányi gyülekezet lelkipásztora és a gyülekezet férfitagjai látják el.
…Igazak az evangélista szavai: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt 5,16)