Kezdőoldal

Missziónk

Hírek

Hírek

„Gyakran elfáradunk. Ilyenkor hajlamosak vagyunk rossz döntéseket hozni, vagy öröm nélkül tengetni napjainkat. A jó hír az, hogy ennek nem kell így maradnia! Hitmélyítő sorozatunkban szombaton a házasság, vasárnap az

ELOLVASOM »
Hírek

„Most íme, itt van a víz…”

Hitvalló bemerítési ünnepségre gyűltünk össze a Nagyvarsányi Baptista Imaházban 2022. június 5-én vasárnap délután, hogy tanúi legyünk Szűcs Johanna és Katona Gergő biblikus keresztségének. Mindketten gyülekezetünkbe járó fiatalok, akik kisgyermekkoruk

ELOLVASOM »
Hírek

Hálaadó ünnep

Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensőm az ő szent nevét! – szólítja fel önmagát Dávid a 103.zsoltárban. Mi is ezt szeretnénk tenni, amikor a gyülekezet közösségében számba vesszükéletünket. Az

ELOLVASOM »
Hírek

Megérkezés

Napokon belül két fiatal tesz majd hitéről vallást, és vállalja a bemerítést a Nagyvarsányi Baptista Gyülekezetben. Ezzel formailag is kiábrázolják azt a belső lelki folyamatot, miszerint saját maguk helyett Isten

ELOLVASOM »
Hírek

Nincs több edény!

“Aki kéréseink és gondolataink mértékén felül is képes mindent bőségesen megtenni az ő bennünk munkálkodó ereje szerint…”(Ef 3,20) “Bárcsak előrelátóbb lettem volna!” – gondolhatta az asszony, amikor a házában csodálatos

ELOLVASOM »

Áhítatok

Áhítat

Nagypénteki áhítat

„Azt, aki Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megölétek:Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván, mivelhogy lehetetlen volt néki attól fogva tartania.”ApCsel 2,23-24

ELOLVASOM »
Áhítat

(Ne) tarts távolságot!

„Történt abban az időben, hogy Júda elvált testvéreitől, és csatlakozott egy adullámi emberhez, akinek Hírá volt a neve.”1Móz 38,1 „Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izmáeliektől, akik odavitték, egy

ELOLVASOM »
Áhítat

Merjünk kérni!

1Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa: „Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait. …5Azután így szólt hozzájuk: „Ki az

ELOLVASOM »
Áhítat

Teljes odaadás!

12Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. 13Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem,

ELOLVASOM »
Áhítat

Tartsd a célt!

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem

ELOLVASOM »

Bátorítások

Bátorítások

A DÉL KERESZTJE

Mindenki – még a hívő emberek is – rendelkeznek egyfajta érdeklődési körrel. Egészen széles skálája van azoknak a hobbiknak, számunkra örömet adó elfoglaltságoknak, melyekkel valamilyen nyomot hagyhatunk magunk után; méghozzá

ELOLVASOM »
Bátorítások

Örök hűséggel irgalmazok neked

Isten megengedő akaratából nekem is találkozni kellett a koronavírussal. A betegség lefolyása nem különbözött egy „átlagos” megfázásos tünetegyüttestől: torokkaparás, arcüregi panaszok, köhécselés, hőemelkedés… mindegyik kezelhető volt a szokott és bevált

ELOLVASOM »
Bátorítások

Felkészülni az örömhírre

Régóta foglalkoztat egy ellentmondás, amit bárki megtapasztalhat hívő élete során. A Szentírás az evangéliumok legelejétől hangsúlyozza, hogy Jézus az a Szó (Ige), amelyre a világ vár. Az Újszövetség szintén ezt

ELOLVASOM »
Bátorítások

Istennel az oldalamon

Életembe a koronavírus váratlanul és hirtelenül lépett be. Fiatalon, erőm teljében teltek a hétköznapjaim, a válsághelyzet alatt is tudtam dolgozni, edzeni, szórakozni, tulajdonképpen nem éreztem nagyobb változást az életemben. Amíg

ELOLVASOM »
Bátorítások

„Földönkívüli” segítség

„Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket

ELOLVASOM »
Bátorítások

Hamarosan kiderül, ki kivel van

Lázár Ervin A hétfejű tündér című meséjének hőse egy nap elindul Csodaországba, hogy megölje azt a hétfejű szörnyet, aki őt olyan csúnyává varázsolta. Rosszindulatú tanácsadója ülteti fülébe a bogarat. Amikor

ELOLVASOM »

Történelem

Történelem

Hatvan év

Egyike voltam azoknak, akik 1961. augusztus első vasárnapján ott álltak a nagydobosi imaház bemerítő medencéjénél, és gyerekfejjel, de mégis meggyőződéssel vállaltam a bemerítkezésben megnyilvánuló tanúságtételt. Visszatekintve az elmúlt 60 évre

ELOLVASOM »
Történelem

Pünkösd Nagyvarsányban

„Emlékezzetek meg a ti előljáróitokról, a kik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életök végére, kövessétek hitöket. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.”Zsid 13,7-8 A

ELOLVASOM »
Történelem

A gyermeki hit is lehet bizonyságtevő

Gyermekkoromtól kezdve nagyon szerettem imaházba járni (Nagyvarsányban), és vasárnapi iskolába is. Mindég nagyon szerettem a feladatokat, és amit meg kellett tanulni. Az énekkarnak is tagja voltam, azt is nagyon szerettem.

ELOLVASOM »
Történelem

Imaházmegnyitás Nagyvarsányban

Május 8-án volt a jelenleg is használatban álló imaház megnyitásának 72. évfordulója. Ennek apropóján olvashatjuk a megnyitásról szóló híradást. Szolgálja az épület ma is Isten dicsőségét, legyen az a hely,

ELOLVASOM »
Történelem

A családban rejlő kincsek

Mivel (a szüleim) mind a ketten befogadták Jézust a szívükbe, a frigyláda bekerült a házunkba, és megáldotta otthonunkat az Úr. Igaz, a család minden tagjának ki kellett vennie a részét

ELOLVASOM »
Történelem

Megmérettél…

Százöt évvel ezelőtt született Gemzsén az én drága, kedves Édesanyám, Miklovicz Teréz, kinek csendes, szerény élete, hite példa volt előttünk. Családja, unokái, helybeli hittestvérei, s azok, akik közelebbről ismerhették, meleg

ELOLVASOM »