Vásárosnamény

A Nagyvarsányi Baptista Körzet legnagyobb településén, Vásárosnamény városában is van egy kis baptista gyülekezet. A Bocskai utcai imaházban szerda délutánonként bibliatanulmányozásra, vasárnap pedig istentiszteletekre gyülekeznek össze a gyülekezet tagjai. Valljuk, hogy szükségünk van Jézus Krisztus bűnbocsánatára, és a Vele való kapcsolatból fakadó erőre, hogy a mindennapok kihívásaiban, próbáiban vagy kísértéseiben helyt állhassunk. Nélküle gyengék és védtelenek vagyunk, kegyelmével élve azonban még eleséseinkből is felállhatunk, és megújult élettel mehetünk tovább.

Ezt a Jézust szeretnénk hirdetni, és hozzá hívni mindenkit. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! Mivel a gyülekezet rendszeresen látogatója a Nagyvarsányi Baptista Gyülekezet istentiszteleteinek is, az aktuális összejöveteli alkalomról érdemes a megadott elérhetőségeken érdeklődni.

Kapcsolat:

id. Szilágyi Ferenc (presbiter) +36 20 775 9660

varsanyibaptistak@gmail.com

4800 Vásárosnamény, Bocskai út 33.

A Vásárosnaményi Baptista Gyülekezet alakulása

Mutasd meg hatalmadat, jöjj segítségünkre!”Zsolt 80,3

A nagyvarsányi körzet fiókgyülekezete. Sajnos kevés írásos anyag található a megalakulásáról, sőt, most már visszaemlékező is.

A gyülekezet alakulása 1930-32 közöttre tehető. 1932-ben merítkezett be Czine Ferenc által Palócz Sándor, Palócz Erzsébet, id. Palócz Jánosné és Vasas Lászlóné. Valószínű, hogy ekkortájt alakult a gyülekezet is. (1930-ban is volt bemerítés.) 1935-ben merítkezett be a Szamos folyóban Babinecz Lászlóné, majd az 1950-es években Szilágyi Ferenc és felesége.

Az 1930-40-es években gyülekezeti tagok voltak: Vasas László és felesége, Szilágyi András, Palócz Sándor, Balázs József, aki később a gyülekezet vezetője volt hosszú évekig.

Volt a gyülekezetnek egy önállóvá válási törekvése az 1950-es évek végén. Mivel a nagyvarsányi gyülekezet lelkipásztora felvetette, hogy sajnos a fiókgyülekezeteknek nem tudnak annyi lelkigondozást adni, amennyit lelkiismeretesen szeretnének, jó lenne, ha valaki segítene ebben a lelki munkában. Elsősorban ez ok által vezérelve kísérelték meg az önállósodást. 1958-ban megalakult a vásárosnaményi önálló gyülekezet Bihari Gergely pásztorlásával. Később, főleg anyagi okok miatt megszűnt az önállóság, és ismét – a mai napig is – fiókgyülekezet lett.

Ezután Balázs József lett a gyülekezet vezetője. A létszám gyarapodott, új bemerítkezések történtek. A Szilágyi család ideköltözésével Balázs József után Szilágyi Ferenc lett a gyülekezet vezetője.

Hirdetem nevedet testvéreimnek, dicsérlek a gyülekezetben.Zsolt 22,23