„Most íme, itt van a víz…”

Hitvalló bemerítési ünnepségre gyűltünk össze a Nagyvarsányi Baptista Imaházban 2022. június 5-én vasárnap délután, hogy tanúi legyünk Szűcs Johanna és Katona Gergő biblikus keresztségének. Mindketten gyülekezetünkbe járó fiatalok, akik kisgyermekkoruk óta járnak az összejöveteli alkalmakra szüleikkel, s most érett meg bennük a döntés, hogy Isten és emberek előtt, Megváltónk példáját követve, végleg az Úrhoz kössék az életüket. Az ünnepi istentiszteleten az igei szolgálatot Herczegh Sándor teológus hallgató testvérünk végezte a János 3:16 és az 1 János 2:15 alapján. A két, látszólag egymással ellentétes jelentéstartalmú ige nem zárja ki egymást: az egyik ugyanis Isten emberek iránti szeretetének kifejezése illetve az evangélium összefoglalása dióhéjban, míg a másik a világias gondolkodástól óvja az Úr Jézus követőit. Feltevődött a kérdés: vajon figyelünk-e Isten figyelmeztetéseire – a csúszós utat jelző táblákra – az üdvösség felé vezető úton? Az igehirdetés végén az ének szavaival hangzott felénk a felhívás: „Két úr szolgája nem lehetsz, Ma el kell végre döntened, Hogy életed kié?”

A bemerítési ünnepséget a helyi kórus fuvolával valamint az ifjúsággal együtt kísért énekszolgálata tette színesebbé. Meghallgattuk fehér ruhásaink bizonyságtételét is, melyben elmondták, Isten hogyan munkálkodott az ő életükben, és mi vezette őket arra, hogy Krisztus mellett döntsenek. Szűcs Johanna a kórus közreműködésével énekben is „elmondta” bizonyságtételét, melyet mindannyian saját magunkénak is érezhettünk: „Most íme, itt van a víz, Mi gátol meg abban, hogy most bemerítkezzem, Az Úr Jézus példáját kövessem, Mert átadtam szívem?” Ezután következett a bemerítés mozzanata, melyet Szólláth Imre Rudolf lelkipásztor testvérünk végzett. Néhány, az ifjúság által kísért ének után a gyülekezet Isten áldását kérte az ifjú tagokra, akiknek a következő percekben lehetőség adatott arra is, hogy a szent jegyeket – első alkalommal – magukhoz vegyék. 

A köszöntések sorát Sebestyén Attila gyülekezetvezető nyitotta, aki az etióp kincstárnok példáját hozta elénk, ki örömmel ment tovább az ő útján, majd az Efézus 6:10 szerint olvasta Isten igéjét, mintegy útravalóul: „Erősödjetek meg az Úrban, és az Ő hatalmas erejében.” A családtagok és rokonok köszöntése után az ifjúság egy kedves ének bátorító soraival fejezte ki örömét Johanna és Gergő döntése kapcsán. Mintegy záróakkordként „Az egyháznak csak Jézus a fundámentuma” ill. a „Feltámadt Hős” kezdetű énekek csendültek fel. Ünnepségünk szeretetvendégséggel zárult.