„Most íme, itt van a víz…”

Hitvalló bemerítési ünnepségre gyűltünk össze a Nagyvarsányi Baptista Imaházban 2022. június 5-én vasárnap délután, hogy tanúi legyünk Szűcs Johanna és Katona Gergő biblikus keresztségének. Mindketten gyülekezetünkbe járó fiatalok, akik kisgyermekkoruk óta járnak az összejöveteli alkalmakra szüleikkel, s most érett meg bennük a döntés, hogy Isten és emberek előtt, Megváltónk példáját követve, végleg az Úrhoz kössék … Olvass tovább

Hálaadó ünnep

Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensőm az ő szent nevét! – szólítja fel önmagát Dávid a 103.zsoltárban. Mi is ezt szeretnénk tenni, amikor a gyülekezet közösségében számba vesszükéletünket. Az pedig minden nehézség ellenére, vagy inkább mellett tele van Isten áldásaival. 2022. szeptember 25-én együtt állunk Isten elé, hogy megköszönjük kegyelmének ezer színét, ésmagasztaljuk őt. … Olvass tovább

Megérkezés

Napokon belül két fiatal tesz majd hitéről vallást, és vállalja a bemerítést a Nagyvarsányi Baptista Gyülekezetben. Ezzel formailag is kiábrázolják azt a belső lelki folyamatot, miszerint saját maguk helyett Isten szavában bíznak, és erre a bizalomra építik egész életüket. A bemerítkezéssel azt is üzenik, megérkeztek Istenhez, az atyai házhoz. Ugyanakkor útra is kelnek, hogy együtt … Olvass tovább

Nincs több edény!

“Aki kéréseink és gondolataink mértékén felül is képes mindent bőségesen megtenni az ő bennünk munkálkodó ereje szerint…”(Ef 3,20) “Bárcsak előrelátóbb lettem volna!” – gondolhatta az asszony, amikor a házában csodálatos módon megszaporított olajnak csak az üres edények száma szabott határt. Pedig a próféta figyelmeztette, hogy amikor a szomszédjaitól kér, ne keveset kérjen. De amit kapott, … Olvass tovább

C.H. Spurgeon – A Te szavadra
– áhítatok minden napra –

Szíves szeretettel ajánlom kedves Testvéreim figyelmébe ezt az áhítatos könyvet. Mindennapi lelki olvasmánynak javaslom ezzel az imádsággal: „Szólj Uram, mert hallja a te szolgád.” Kérjük és fogadjuk el naponta Úr Jézus Krisztusunktól személyes üzenetét. És kérjük azt is, hogy támogasson bennünket az engedelmesség Lelkével, hogy a megértett Ige szerint cselekedjünk állhatatosan Isten dicsőségére és felebarátaink … Olvass tovább

KARÁCSONYI CD

A jelenlegi vészterhes időkben, a rémítő hírek mellett van jó hírünk is:Gyermek születik, FIÚ ADATIK nékünk címmel megjelentMike József és a belényesi Ászáf fiai kórusmozgalom közös zenei albuma,amely a 2019-es karácsonyi koncertjük élő felvételét tartalmazza.Ez a zenei szolgálat 2008-ban az Ászáf Tinikórus megalakításával indultés az évek során mozgalommá nőtte ki magát a Belényes-környéki szórványban,mert miközben … Olvass tovább

A BETLEHEMI CSILLAG(OK)
Avagy: a betlehemi csillag egyik lehetséges magyarázata

A Jézus születéséről szóló történetben olvashatunk egy érdekes égi jelenségről, „csillagról” melynek az volt a szerepe, hogy távoli földről elvezessen valakiket Jézushoz. Számtalan lehetséges magyarázat van arra, hogy ez miféle jelenség lehetett. Ebben az írásban az általam legvalószínűbbnek tartott magyarázatról lesz szó, melynek aktualitását egy 2020. december 21-én bekövetkező csillagászati jelenség adja. E rövid írás … Olvass tovább

Istennel mindenen át

Ritka élmény, amikor az ember igazi kincsre talál egy jól ismert könyvespolcon, ahol már nem számít nagy meglepetésre. Ebben nemrég részesülhettem, amikor a kezembe került Corrie ten Boom megsárgult könyve, az iratmisszióból jól ismert betűtípussal, mintha írógéppel készült volna. A könyv azonban inkább szerzője miatt figyelemreméltó, és amiatt, mert Isten különleges módon tudta használni őt. … Olvass tovább

Karyn Henley: Gyermekbarát tanítás

Akit a gyermeknevelés és a gyermekek tanítása mélyebben érdekel, igazán értékes olvasmányra talál Karyn Henley könyvében. Ahogy a könyv címe is mutatja, az írónő ezt a kérdést teljesen a gyermekek szemszögéből igyekszik megválaszolni. A könyv eredeti címe (Child-Sensitive Teaching) talán még inkább kifejezi, mennyire fontos, hogy a gyermekekkel foglalkozó pedagógus, bibliaköri tanító vagy szülő valóban … Olvass tovább

Cseri Kálmán: Jósáfát
-a hívő élet buktatói és győzelmei-

A Biblia számos olyan életpéldát sorakoztat elénk, amelyből tanulhatunk. Egyes személyek reflektorfényben vannak, s még gyermekeink között is népszerűek, mint Ábrahám, Mózes és Dávid, mások viszont háttérben maradnak… Ilyen „csöndes”, ám mégis a maga korában „fénylő szövétnekhez” hasonló életet élt Jósáfát. A róla szóló könyv Cseri Kálmán tizennégyrészes igehirdetéssorozatát tartalmazza, mely a Krónikák második könyvének … Olvass tovább