Megérkezés

Napokon belül két fiatal tesz majd hitéről vallást, és vállalja a bemerítést a Nagyvarsányi Baptista Gyülekezetben. Ezzel formailag is kiábrázolják azt a belső lelki folyamatot, miszerint saját maguk helyett Isten szavában bíznak, és erre a bizalomra építik egész életüket. A bemerítkezéssel azt is üzenik, megérkeztek Istenhez, az atyai házhoz. Ugyanakkor útra is kelnek, hogy együtt … Read more

Nincs több edény!

“Aki kéréseink és gondolataink mértékén felül is képes mindent bőségesen megtenni az ő bennünk munkálkodó ereje szerint…”(Ef 3,20) “Bárcsak előrelátóbb lettem volna!” – gondolhatta az asszony, amikor a házában csodálatos módon megszaporított olajnak csak az üres edények száma szabott határt. Pedig a próféta figyelmeztette, hogy amikor a szomszédjaitól kér, ne keveset kérjen. De amit kapott, … Read more

C.H. Spurgeon – A Te szavadra
– áhítatok minden napra –

Szíves szeretettel ajánlom kedves Testvéreim figyelmébe ezt az áhítatos könyvet. Mindennapi lelki olvasmánynak javaslom ezzel az imádsággal: „Szólj Uram, mert hallja a te szolgád.” Kérjük és fogadjuk el naponta Úr Jézus Krisztusunktól személyes üzenetét. És kérjük azt is, hogy támogasson bennünket az engedelmesség Lelkével, hogy a megértett Ige szerint cselekedjünk állhatatosan Isten dicsőségére és felebarátaink … Read more

KARÁCSONYI CD

A jelenlegi vészterhes időkben, a rémítő hírek mellett van jó hírünk is:Gyermek születik, FIÚ ADATIK nékünk címmel megjelentMike József és a belényesi Ászáf fiai kórusmozgalom közös zenei albuma,amely a 2019-es karácsonyi koncertjük élő felvételét tartalmazza.Ez a zenei szolgálat 2008-ban az Ászáf Tinikórus megalakításával indultés az évek során mozgalommá nőtte ki magát a Belényes-környéki szórványban,mert miközben … Read more

A BETLEHEMI CSILLAG(OK)
Avagy: a betlehemi csillag egyik lehetséges magyarázata

A Jézus születéséről szóló történetben olvashatunk egy érdekes égi jelenségről, „csillagról” melynek az volt a szerepe, hogy távoli földről elvezessen valakiket Jézushoz. Számtalan lehetséges magyarázat van arra, hogy ez miféle jelenség lehetett. Ebben az írásban az általam legvalószínűbbnek tartott magyarázatról lesz szó, melynek aktualitását egy 2020. december 21-én bekövetkező csillagászati jelenség adja. E rövid írás … Read more

Istennel mindenen át

Ritka élmény, amikor az ember igazi kincsre talál egy jól ismert könyvespolcon, ahol már nem számít nagy meglepetésre. Ebben nemrég részesülhettem, amikor a kezembe került Corrie ten Boom megsárgult könyve, az iratmisszióból jól ismert betűtípussal, mintha írógéppel készült volna. A könyv azonban inkább szerzője miatt figyelemreméltó, és amiatt, mert Isten különleges módon tudta használni őt. … Read more

Karyn Henley: Gyermekbarát tanítás

Akit a gyermeknevelés és a gyermekek tanítása mélyebben érdekel, igazán értékes olvasmányra talál Karyn Henley könyvében. Ahogy a könyv címe is mutatja, az írónő ezt a kérdést teljesen a gyermekek szemszögéből igyekszik megválaszolni. A könyv eredeti címe (Child-Sensitive Teaching) talán még inkább kifejezi, mennyire fontos, hogy a gyermekekkel foglalkozó pedagógus, bibliaköri tanító vagy szülő valóban … Read more

Cseri Kálmán: Jósáfát
-a hívő élet buktatói és győzelmei-

A Biblia számos olyan életpéldát sorakoztat elénk, amelyből tanulhatunk. Egyes személyek reflektorfényben vannak, s még gyermekeink között is népszerűek, mint Ábrahám, Mózes és Dávid, mások viszont háttérben maradnak… Ilyen „csöndes”, ám mégis a maga korában „fénylő szövétnekhez” hasonló életet élt Jósáfát. A róla szóló könyv Cseri Kálmán tizennégyrészes igehirdetéssorozatát tartalmazza, mely a Krónikák második könyvének … Read more

Film és beszélgetés

Vajon fordulhatunk-e még valakihez, ha minden ajtó, emberi lehetőség bezárul? Mit kezdjünk kudarcainkkal és tehetetlenségünkkel? Számíthatunk-e a Teremtő Istenre ezekben a helyzetekben? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel foglalkozhatunk augusztus 28-án 18 órától, az aranyosapáti baptista imaházban.Együtt nézzük meg a „Végtelen hit” című filmet, és bátorodunk Isten ígéreteiből.Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Helyszín: Aranyosapáti, Kölcsey utca 7.Időpont: … Read more

Vízzel és Lélekkel

Hitvalló bemerítésre készül a Nagyvarsányi Baptista Gyülekezet. A teljes víz alá merítéssel járó keresztség annak a döntésnek a jelképes kiábrázolása, hogy az ember felismeri az Istentől őt elválasztó bűneit, megbánja azokat és bocsánatot kér miattuk, valamint teljes erejével követi Jézus Krisztust, aki feltámadásával örök életet szerzett az őt követőknek.Mindezen túl öröm és kiváltság, hogy tanúi … Read more