Kezdőoldal

Missziónk

Hírek

Hírek

Megérkezés

Napokon belül két fiatal tesz majd hitéről vallást, és vállalja a bemerítést a Nagyvarsányi Baptista Gyülekezetben. Ezzel formailag is kiábrázolják azt a belső lelki folyamatot, miszerint saját maguk helyett Isten

ELOLVASOM »
Hírek

Nincs több edény!

“Aki kéréseink és gondolataink mértékén felül is képes mindent bőségesen megtenni az ő bennünk munkálkodó ereje szerint…”(Ef 3,20) “Bárcsak előrelátóbb lettem volna!” – gondolhatta az asszony, amikor a házában csodálatos

ELOLVASOM »
Hírek

KARÁCSONYI CD

A jelenlegi vészterhes időkben, a rémítő hírek mellett van jó hírünk is:Gyermek születik, FIÚ ADATIK nékünk címmel megjelentMike József és a belényesi Ászáf fiai kórusmozgalom közös zenei albuma,amely a 2019-es

ELOLVASOM »
Hírek

Istennel mindenen át

Ritka élmény, amikor az ember igazi kincsre talál egy jól ismert könyvespolcon, ahol már nem számít nagy meglepetésre. Ebben nemrég részesülhettem, amikor a kezembe került Corrie ten Boom megsárgult könyve,

ELOLVASOM »

Áhítatok

Áhítat

Nagypénteki áhítat

„Azt, aki Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megölétek:Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván, mivelhogy lehetetlen volt néki attól fogva tartania.”ApCsel 2,23-24

ELOLVASOM »
Áhítat

(Ne) tarts távolságot!

“Történt abban az időben, hogy Júda elvált testvéreitől, és csatlakozott egy adullámi emberhez, akinek Hírá volt a neve.”1Móz 38,1 „Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izmáeliektől, akik odavitték, egy

ELOLVASOM »
Áhítat

Merjünk kérni!

1Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa: „Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait. …5Azután így szólt hozzájuk: „Ki az

ELOLVASOM »
Áhítat

Teljes odaadás!

12Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. 13Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem,

ELOLVASOM »
Áhítat

Tartsd a célt!

“Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem

ELOLVASOM »

Bátorítások

Bátorítások

Istennel az oldalamon

Életembe a koronavírus váratlanul és hirtelenül lépett be. Fiatalon, erőm teljében teltek a hétköznapjaim, a válsághelyzet alatt is tudtam dolgozni, edzeni, szórakozni, tulajdonképpen nem éreztem nagyobb változást az életemben. Amíg

ELOLVASOM »
Bátorítások

„Földönkívüli” segítség

„Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket

ELOLVASOM »
Bátorítások

Hamarosan kiderül, ki kivel van

Lázár Ervin A hétfejű tündér című meséjének hőse egy nap elindul Csodaországba, hogy megölje azt a hétfejű szörnyet, aki őt olyan csúnyává varázsolta. Rosszindulatú tanácsadója ülteti fülébe a bogarat. Amikor

ELOLVASOM »
Bátorítások

Misszionárius kerestetik!

Nem én mondom, Jézus. “Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba.” Ráadásul ott a felszólító módnál is erősebb kijelentő mód:

ELOLVASOM »
Bátorítások

Múlt és jövő

Isten sokféleképpen szól hozzánk. Az a kérdés, meghalljuk-e a hangját és engedelmesek leszünk-e azt elfogadni. Ő szól igéje által, ének szavai által, testvéreken keresztül. Hozzám is szólt az imaházban, amikor

ELOLVASOM »
Bátorítások

Mert megjelent az élet

„Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk.” (1Jn 2,1)

ELOLVASOM »

Történelem

Történelem

Hatvan év

Egyike voltam azoknak, akik 1961. augusztus első vasárnapján ott álltak a nagydobosi imaház bemerítő medencéjénél, és gyerekfejjel, de mégis meggyőződéssel vállaltam a bemerítkezésben megnyilvánuló tanúságtételt. Visszatekintve az elmúlt 60 évre

ELOLVASOM »
Történelem

Pünkösd Nagyvarsányban

„Emlékezzetek meg a ti előljáróitokról, a kik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életök végére, kövessétek hitöket. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.”Zsid 13,7-8 A

ELOLVASOM »
Történelem

A gyermeki hit is lehet bizonyságtevő

Gyermekkoromtól kezdve nagyon szerettem imaházba járni (Nagyvarsányban), és vasárnapi iskolába is. Mindég nagyon szerettem a feladatokat, és amit meg kellett tanulni. Az énekkarnak is tagja voltam, azt is nagyon szerettem.

ELOLVASOM »
Történelem

Imaházmegnyitás Nagyvarsányban

Május 8-án volt a jelenleg is használatban álló imaház megnyitásának 72. évfordulója. Ennek apropóján olvashatjuk a megnyitásról szóló híradást. Szolgálja az épület ma is Isten dicsőségét, legyen az a hely,

ELOLVASOM »
Történelem

A családban rejlő kincsek

Mivel (a szüleim) mind a ketten befogadták Jézust a szívükbe, a frigyláda bekerült a házunkba, és megáldotta otthonunkat az Úr. Igaz, a család minden tagjának ki kellett vennie a részét

ELOLVASOM »
Történelem

Megmérettél…

Százöt évvel ezelőtt született Gemzsén az én drága, kedves Édesanyám, Miklovicz Teréz, kinek csendes, szerény élete, hite példa volt előttünk. Családja, unokái, helybeli hittestvérei, s azok, akik közelebbről ismerhették, meleg

ELOLVASOM »