Kezdőoldal

Missziónk

Hírek

Hírek

Film és beszélgetés

Vajon fordulhatunk-e még valakihez, ha minden ajtó, emberi lehetőség bezárul? Mit kezdjünk kudarcainkkal és tehetetlenségünkkel? Számíthatunk-e a Teremtő Istenre ezekben a helyzetekben? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel foglalkozhatunk augusztus 28-án

ELOLVASOM »
Hírek

Vízzel és Lélekkel

Hitvalló bemerítésre készül a Nagyvarsányi Baptista Gyülekezet. A teljes víz alá merítéssel járó keresztség annak a döntésnek a jelképes kiábrázolása, hogy az ember felismeri az Istentől őt elválasztó bűneit, megbánja

ELOLVASOM »
Hírek

Nyári Gyermekdélután

Július 27-én délután ismét egy kreatív gyermekdélután keretében gyülekezhetünk össze Nagyvarsányban a baptista gyülekezet imaházának kistermében. Minden gyerek (sőt, felnőtt is) fél valamitől. Jézus azonban kész segíteni. Erről a segítségről

ELOLVASOM »
Hírek

Egyházzenei áhítat

Július 12-én délelőtt rendhagyó zenés istentiszteletre gyülekezhetünk össze Nagyvarsányban. Vendégünk lesz Pék Csaba (harmónium restaurátor), aki harmónium- és orgonajátékkal szolgál köztünk, a Nagyvarsányi Baptista Férfikar közreműködésével. Természetesen Isten igéje is

ELOLVASOM »
Hírek

Koronavírus és Krisztus

2020. márciusa óta mindannyiunk életét gyökeresen megváltoztatta a koronavírus-járvány. John Piper legfrissebb könyvében arra a kérdésre keresi és adja meg a választ, mit is kezdjünk ezzel a helyzettel. Biztos, szilárd

ELOLVASOM »
Hírek

Újra együtt a gyülekezetben

„Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak.” ApCsel 2,1 Örömmel adunk hírt arról, hogy a Nagyvarsányi Baptista Gyülekezetben pünkösd vasárnap 9.30 és 17 órakor, valamint pünkösd hétfőn

ELOLVASOM »

Áhítatok

Áhítat

Mielőtt minden megváltozott

50Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét, és megáldotta őket. 51És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. 52Azok pedig leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe; 53mindig a templomban

ELOLVASOM »
Áhítat

Aktív várakozás

„Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: »Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét… Ellenben erőt kaptok amikor eljön hozzátok a Szentlélek és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában

ELOLVASOM »
Áhítat

Elismerés, felismerés, megismerés

19mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. 20Láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét meglátja alkotásain az értelem a világ teremtésétől fogva. … Róm 1. 33Ó,

ELOLVASOM »
Áhítat

Isten nem mondott le népéről

„Bizony az Úr a Seregek Istene, az Úr: ez az ő neve. Térj hát meg Istenedhez, tartsd meg hűségesen a törvényt, és reménykedj szüntelenül Istenedben!” Hós 12,6-7 Hóseás próféta olyan

ELOLVASOM »
Áhítat

Élet és halál illata vagyunk

19Egyszer a városbeliek ezt mondták Elizeusnak: Uram, magad is látod, hogy ez a város jó lakóhely, de a vize rossz, és a földje terméketlen. 20Erre ő így felelt: Hozzatok ide

ELOLVASOM »
Áhítat

Sorsdöntő hűség

1Ezt az igét mondta az ÚR Jeremiásnak: 2Indulj, menj el a fazekas házába, mert ott akarom közölni veled igéimet. 3Elmentem tehát a fazekas házába, aki éppen a korongon dolgozott. 4De rosszul sikerült az

ELOLVASOM »

Bátorítások

Történelem