Kezdőoldal

Missziónk

Hírek

Áhítatok

Áhítat

Amikor a leleplezés segítség lehet

23Azután bement a templomba, és miközben tanított, a főpapok a nép véneivel együtt odamentek hozzá, és azt kérdezték tőle: Milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? 24Jézus

ELOLVASOM »
Áhítat

A nyugalomhoz vezető út

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Jn 14,1 A Bibliában sokan voltak nyugtalanok: Fáraó, Jób, Dávid, próféták, sareptai özvegy, tanítványok, Pál stb. mind átélték a nyugtalanság

ELOLVASOM »
Áhítat

Amikor az áruház polca üres

22Tanítványaihoz pedig így szólt: Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek, 23mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. 24Nézzétek meg a

ELOLVASOM »
Áhítat

De legjobb otthon

36Jézus így felelt: Az én országom nem e világból való: ha ebből a világból való volna, az én szolgáim harcolnának, hogy ne jussak a zsidók kezére. De az én országom

ELOLVASOM »
Áhítat

Mit hoz a holnap?

13Most tehát, akik azt mondjátok: „Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk”, 14azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti

ELOLVASOM »

Bátorítások

Történelem